Is er stemfraude in Nederland gepleegd in 2017?!

VIDEO met telefoongesprekken:

Enkele berichten die binnen zijn gekomen:

17309140_1750324325296961_6391099968833141287_n 17309505_10208427462189677_704399778114261885_n 17349269_1117806788328149_333177913_o 17354836_1117942578314570_1342025093_n 17155209_1643681405927200_8216833808192276346_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb gisteren van 09.30 uur tot na 24.00 uur op het stemburo in het Boven IJ ziekenhuis in Amsterdam Noord gezeten. Stembureo 633. Bijna al onze stembiljetten waren op om 21.00 uur, toen het tellen begon. dat waren dus 1500 – 35? stembiljetten. Tegen 24.00 uur hoorde ik zeggen, dat er 1000 zoveel geldige stemmen waren geteld… Ik was moe, dus het drong maar half tot me door… Maar het kan toch niet zijn, dat er bijna 1500 stembiljetten worden uitgedeeld en dat er dan meer dan 400 stemmen ongeldig zijn?

Beste Meyke

Je draait het precies om.

De VVD is nu door fraude aan zo veel stemmen gekomen.

Dicht geplakte dozen met voor ingevulde formulieren aangetroffen in Ypenburg.

En stembiljetten van de PVV zijn bij de vuilcontainer en gevonden door conciërge van school.

Op meerdere plaatsen was er iets aan de hand.

Er zijn al meer dan 1 miljoen stem biljetten aangetroffen bij vuilcontainer. Van de PVV

Zo watergemeen is Rutte

Bewijs is geleverd dat het ook zo gegaan is met de euro
Toetreding Oekraïne verdrag en de Teeven deal.

En wij eerlijke mensen maar krom liggen.

Activiste Anne Fleur was voorzitter van stembureau. Fractiemedewerkster Groen Links en roept op tot stenigen Wilders.

 

 

Bewijs van verkiezingsfraude? ga naar:

https://meld.nl/melding/fraude/verkiezingsfraude/

Twijfel over de verkiezings uitslag, help mee en vraag een herstemming aan.

https://t.co/61HqU8TwQ2

Zaandam? Vergeet de Merenwijk in Leiden niet.

merenwijk-01

De Merenwijk is de meest noordelijke woonwijk van de Nederlandse stad Leiden, en is gebouwd in de Broek- en Simontjespolder aan het eind van de zestiger jaren als volksbuurt volgens de toen veel toegepaste bloemkoolstructuur met slechts twee invalswegen vanuit de stad, de Gooimeerlaan en de IJsselmeerlaan.

merenwijk-plattegrond-01

De wijk wordt in het zuiden van de rest van de stad gescheiden door een groenstrook met volkstuinen en een sportpark. Aan de overige drie zijden ligt de Merenwijk ingeklemd tussen de spoorlijn Leiden – Schiphol/Haarlem (grens met Oegstgeest), de Kagerplassen (gemeente Teylingen) en de Zijl (grens met Leiderdorp).

“Een volksbuurt in verloedering”, dat is de juiste verwoording voor de huidige Merenwijk in Leiden. Wat eens een rustige en vertrouwde omgeving was waar kinderen ongestoord en veilig op straat en op de vele speel veldjes konden spelen dankzij de eerder vernoemde indelings structuur is langzaam veranderd in een rusteloze vervuilde woonwijk bezaaid met huisvuil, huisvuil resten van open gepikte vuilniszakken, en niet aangemeld grofvuil wat voor de huidige kinderen als speelgoed dient en overal op speelveldjes, in de bosjes, en ook in de vijver is terug te vinden.

vuilnisbakkenweereensdefect-02

Portiek deuren worden met regelmaat van de klok gesaboteerd of gewoonweg gesloopt.

entreedeur-01

Nou geef ik direct toe dat het heel wat jaartjes geleden is dat je me al spelend op straat kon terug vinden en ik was zeker niet één van de rustigste en kalmste kinderen. Maar in mijn tijd hielden we toch zeker rekening met onze omgeving en waren er wel degelijk grenzen. Ook was er toen zoiets als sociale controle, en als we wat sloopte of teveel kabaal/herrie maakte werd daar zonder meer wat van gezegd door andere buurtbewoners. En als dat niets opleverde werd dat door gespeeld aan onze ouders en kon je bij terugkomst thuis de wind van voren krijgen. Helaas is van sociale controle niet meer te spreken want mensen zijn te druk, hebben totaal geen interesse, of durven simpelweg niets te zeggen, want tegenwoordig schijnen zelfs ouders dan direct “op de vuist” te willen of op z’n minst je te moeten vervloeken en bedreigen.

bt-01

Degene die wel iets durven te zeggen worden veelal genegeerd en als “lastig” en “problemen zoekend” bestempeld. En zo zakt een eens aantrekkelijke leefomgeving langzaam af naar de titel “de bronx”.

(video van onze locale vlogger)

En dus spelen kleine kinderen tegenwoordig voornamelijk door constant te schreeuwen, gillen en vloeken, elkaar te lijf te gaan met stokken en andere voorwerpen die ze kunnen vinden, en het verslepen van “onaangemeld grofvuil” om dat over de hele wijk te verspreiden.

dscf2705

De gallerij van een flat is nu ook een speelterrein voor de kleinste kinderen en een ruimte om je huisvuil te dumpen of bewaren tot je de moed hebt gevonden om het naar de container te brengen.

dscf2613

Grofvuil kun je tegenwoordig ook in het trappenhuis plaatsen, waar het vervolgens op een nieuwe leven wacht of tot het wortel heeft geschoten.

20160628_094734

En dankzij het gebruik en het open laten van de brandtrappen kan de opgeschoten jeugd s’avonds de traphuizen gebruiken als hangplek,

dscf2489

wat dan de volgende dag duidelijk te zien is aan het achter gelaten vuil van chips zakjes tot pizza dozen en wiet gebruiks toebehoren en joint resten. Ja zelfs gebruikte spuiten zijn al de normaalste zaak van de wereld.

dscf2789 dscf2788

De al wat oudere jeugd gebruikt dag en nacht de korte en bochtige straatjes van de wijk om op scooters, motoren en auto’s nieuwe snelheid records te vestigen of om rem en  acceleratie proeven te houden, en s’avonds de speelveldjes misbruikt om samen te komen met vrienden wat voor de (on)nodige geluidsoverlast, vervuiling en vandalisme zorgt.

(video van onze locale vlogger)

Zo liggen er regelmatig gebroken glazen flessen, hout en metalen objecten op en rond het basketbal veldje waar de volgende dag dan weer kleine kinderen zouden moeten kunnen spelen. En de “voetbal kooi” mag dan wel voorzien zijn van borden die een “samenscholings verbod na tienen” vermelden, de rest van de speelveldjes in de wijk hebben die niet en dienen dus als “uitwijk plaats”.

(video van onze locale vlogger)

Dan zijn er nog de “nieuwe” bewoners van de wijk, die totaal geen besef schijnen te hebben dat ze in een woonwijk wonen waar nog honderden ander huishoudens ook verblijven. Zo kun je dagelijks in vooral de avonden, want overdag moet je slapen tot zeker in de middag, “genieten” van buurtbewoners die een feestje geven of gewoon de dag doornemen met bekende en kennissen in de buurt zonder te beseffen dat de gehele wijk hiervan kan meegenieten.

burenoverlast-04

Flat bewoners die ondanks het verbod van de woning coöperatie elke dag kolen gestookt BBQ-en en daarmee hun directe omgeving uitroken.

burenoverlast-07

(ja zelfs op de gallerij waar kinderen langs moeten)

20160913_182856

En flat bewoner die schijnbaar s’nachts leven en dat dan het liefste doen op hun balkon onder het genot van muziek, drank, enof wiet, en dit alles tijdens een goed gesprek onder elkaar of via de telefoon die het kennelijk alleen op de “speaker” stand doet.

(de gewenste hekken staan inmiddels rond het voetbalveldje)

Ondanks de inspanningen van gemeente Leiden, woningbouw verenigingen, en DZB groenvoorziening, en het “zakgeld” project blijft de wijk er regelmatig als vuilnisstortplaats uit zien door toedoen van zowel jeugd als ook een groot deel van de bewoners. En zelfs na het meervoudig versturen van brieven van zowel de gemeente als ook de woningbouw om geen brood meer te strooien om overlast van ratten en meeuwen tegen te gaan, wordt er gewoon mee doorgegaan door (waarschijnlijk) mensen die niet kunnen lezen.

En zo is er op ieder moment van de dag wel iets “leuks” te beleven in het zo gezellige en bruisende Leidse wijkje bekend als de “Merenwijk” of de “nieuwe Kooi”.

De Tweede Kamer heeft het medisch beroepsgeheim gisteren stilletjes afgeschaft.

de-tweede-kamer-heeft-het-medisch-beroepsgeheim-gisteren-stilletjes-afgeschaft-01

Terwijl iedereen zich druk aan het maken was om een maatregel die heel veel mensen alleen maar ten goede kan komen, heeft de Tweede Kamer ook stilletjes een veel ingrijpender voorstel aangenomen: een afkalving van het medisch beroepsgeheim ten behoeve van zorgverzekeraars en ten koste van patiënten.

Het voorstel van Minister Schippers (VVD) dat gisteren door CDA, PvdA, PVV, SGP en PVV door de kamer is gewerkt, geeft zorgverzekeraars de mogelijkheid om zonder toestemming het medisch dossier van patiënten in te zien, als ze het vermoeden hebben dat er gefraudeerd wordt.

Nogmaals: zorgverzekeraars kunnen dus voortaan zonder jouw toestemming in je medisch dossier kijken. De enige reden die ze hoeven te hebben is een verdenking van fraude. En ze moeten binnen drie maanden nadat ze hebben gesnuffeld in de meest persoonlijke informatie die je bezit, jou vertellen dat ze dat gedaan hebben.

Dit is uiteraard compleet krankzinnig, maar wacht even tot je de argumentatie hoort waarmee dit wetsvoorstel is aangenomen. Het idee is dat zorgverzekeraars hiermee fraude bij het declareren van kosten kunnen inperken. Die fraude kostte ze in 2015 namelijk 11 miljoen euro. Dat klinkt als veel, maar het komt volgens Privacy Barometer neer op 0,015% van het zorgbudget. Daar komt nog bij dat 9,4 miljoen van die 11 miljoen fraude gepleegd wordt door tussenpersonen of zorgverleners. Patiënten zelf – degenen die geraakt worden door deze maatregel – frauderen dus in totaal voor 1,4 miljoen.

Komt ‘ie: De Tweede Kamer heeft dus het medisch beroepsgeheim voor patiënten opgeheven om iets te kunnen doen aan een verspilling van 0,002% van het zorgbudget. Twee duizendste van een procent! Krankzinnig is een woord wat de lading niet dekt.

Nog een totaal gestoord feit: in de wet – die dus al is aangenomen – is nergens geregeld in hoeverre zorgverzekeraars inzage krijgen in het medisch dossier van mensen. In feite is het nu dus zo dat ze ongelimiteerd kunnen browsen in je medische geschiedenis, omdat ze ergens denken dat je een heel klein deel van hun budget verkeerd gedeclareerd hebt.

Begrijp me niet verkeerd. Fraude, vooral bij verzekeringen, is verkeerd en moet vooral aangepakt worden. Maar begin dan godverdomme met het aanpakken van de instellingen die de meeste fraude plegen en niet bij het afpakken van basisrechten van normale burgers.

Dit is weer een voorbeeld van het afpakken van de privacy van heel veel mensen omdat een nauwelijks te bevatten kleine groep dingen verkeerd doet. Dit is een reflex die in vrijwel alle gevallen (wereldwijde totaalsurveillance, war on drugs, ik noem maar wat) nauwelijks effect heeft.

Bovendien is dit probleem hartstikke makkelijk op te lossen zonder een wetswijziging die alleen maar ten nadele van het overgrote deel van de patiënten kan werken. Een zorgverzekeraar zou bij vermoeden van fraude een andere dokter – die ook beroepsgeheim heeft – in kunnen schakelen om het dossier van een patiënt te controleren. Maar dat vindt de Kamer blijkbaar niet goed genoeg. Die wil blijkbaar liever dat winstgeörienteerde bedrijven onbeperkt inzage kunnen krijgen in vertrouwelijke informatie.

Misschien moeten we ons hier even over laten horen, in plaats van ons zo druk te maken om een maatregel die met een simpele handeling op te lossen is. Dit is iets wat voorbij politieke principes gaat. Het afbrokkelen van het medisch beroepsgeheim in het voordeel van zorgverzekeraars is een stap richting een staat die niet gecontroleerd wordt door een gekozen overheid, maar door megacorporaties die geen fuck om jou of je organen geven, maar wel om het verdienen van meer geld.

Het voorstel kan nog in de Eerste Kamer sneuvelen, maar dan moet het wel heel duidelijk zijn dat we hier als burgers met zijn allen tegen zijn. En dat kan alleen als iedereen dit leest.

By: Alejandro Tauber

Source: motherboard

Dutch MP Accused Of Anti-Semitism For Refusal To Shake Netanyahu’s Hand.

dutch-mp-accused-of-anti-semitism-for-refusal-to-shake-netanyahus-hand-01

Tunahan Kuzu, the Dutch member of  parliament who refused to shake hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, has rejected claims from the local media that his behavior was anti-Semitic.

The Istanbul-born former Labour Party politician refused Netanyahu’s outstretched hand in the Netherlands on Wednesday

The awkward moment was caught on camera:

By: Carol Adl