Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI.

Het KNMI heeft drie jaar geleden ten onrechte een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) uit de boeken geschrapt. Dat concludeert een team van vier onafhankelijke onderzoekers vandaag in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”.

De vier onderzoekers (Rob de Vos, Frans Dijkstra, Jan Ruis en Marcel Crok) presenteren hun bevindingen vanmiddag (7 maart) om 14:00 uur in Amsterdam tijdens de derde Ontgroeningsdag van Stichting de Groene Rekenkamer (https://ontgroeningsdag.nl/).

Aanleiding voor het onderzoek was de hete zomer van 2018 toen er twee officiële hittegolven plaatsvonden. Een hittegolf treedt op als het in De Bilt vijf dagen minimaal 25°C is waarvan drie dagen minimaal 30°C. Het KNMI stelde in de media dat hittegolven nu veel vaker voorkomen dan een eeuw geleden. Die claim gaat echter pas op na de temperatuurcorrecties (in jargon homogenisatie genoemd) die het KNMI in 2016 doorvoerde. Vóór de correcties vonden er 23 hittegolven plaats in de periode 1901-1951 tegenover 19 hittegolven in de aanzienlijk langere periode 1951-2018 en kwamen hittegolven dus juist vroeger vaker voor. Door de temperatuurcorrecties van het KNMI verdwenen er echter 16 van de 23 ‘oude’ hittegolven en werd de verdeling dus 7 hittegolven in de periode 1901-1951 tegenover 19 in de periode sinds 1951.

Aanleiding voor de temperatuurcorrecties waren de verandering van de meethut in De Bilt in 1950 en de verplaatsing van de meethut met 300 meter op het terrein van het KNMI in 1951. Het KNMI stelde dat het de dagelijkse temperatuurmetingen in de periode 1901-1951 nooit voor die veranderingen had gecorrigeerd en dat dat wel nodig was. Het KNMI corrigeerde de oude metingen in De Bilt met een statistische methode (percentile matching method) en door De Bilt voor en na de overgang van meethut/locatiewisseling te vergelijken met station Eelde.

De vier onderzoekers hebben niet alleen geprobeerd om de gehanteerde methode te reproduceren maar ook gekeken of er wel voldoende aanleiding was om de oude metingen te homogeniseren. Hieronder volgen een aantal bevindingen:

1)     De temperatuur in De Bilt ging tussen 1949 en 1956 behoorlijk naar beneden. Deze dip werd door het KNMI gezien als een van de belangrijkste redenen om de homogenisatie uit te voeren. Maar een analyse van stations in de wijde omgeving (Nederland maar ook Duitsland) laat zien dat diezelfde afkoeling ook daar plaatsvond. Het KNMI heeft dit zelf niet laten zien.

2)     Normaal gesproken doen onderzoekers een tijdlang parallelmetingen met de oude en de nieuwe meethut. Het KNMI stelt dat dat in De Bilt helaas niet gebeurd is, maar oude documenten (en zelfs een foto) wijzen uit dat dat wel gebeurd is. De onderzoekers hebben de parallelmetingen opgevraagd bij het KNMI maar niet gekregen. Deze oude metingen dienen wat betreft de onderzoekers zo snel mogelijk openbaar gemaakt te worden.

3)     In de periode 2003-2005 heeft het KNMI parallelmetingen uitgevoerd op verschillende locaties op het terrein in De Bilt, waaronder de oude meetlocatie. Die metingen lijken de grote correcties van de maximumtemperaturen tot 1,9°C dan ook niet te rechtvaardigen.

4)     Er is een statistische reden die de homogenisatie in De Bilt verdacht maakt. Het percentage tropische dagen (dagen warmer dan 30°C) in de periode vóór de wijziging (1906-1951) ten opzichte van erna (1951-2016) zakt in De Bilt veel verder dan bij de overige vier hoofdstations in Nederland (De Kooy, Beek, Eelde en Vlissingen). Na homogenisatie bedraagt dat percentage bij de overige vier hoofdstations tussen de 35 en 39% terwijl het in De Bilt zakt naar 26%. Deze verschillen zijn niet genoemd door het KNMI.

5)     De Bilt is gecorrigeerd aan de hand van station Eelde dat 150 km ten noordoosten van het KNMI ligt. Eerder bij de Centraal Nederlandse Temperatuurreeks werd gesteld door het KNMI dat Eelde daarvoor niet geschikt was. Waarom nu juist alleen Eelde geschikt was is onvoldoende gemotiveerd door het KNMI. Een nadeel van Eelde is dat metingen daar pas in 1946 begonnen. Daardoor konden slechts vier jaar aan data vóór de breuk (1946-1949) gebruikt worden en die werden vergeleken met vier jaar na de breuk (1952-1955). Uit het onderzoek blijkt dat de methode gevoelig is voor de lengte van de periode.

6)     Het is de onderzoekers niet gelukt om op basis van de procedure zoals beschreven door het KNMI de homogenisatie volledig te reproduceren. Met name jaren met warme zomers worden door het KNMI sterk naar beneden bijgesteld. Bijvoorbeeld voor 1947 – een jaar met oorspronkelijk vier hittegolven – komt het KNMI tot veel lagere maximumtemperaturen dan de onderzoekers in hun reconstructie.

7)     Het KNMI heeft door de homogenisatie het aantal tropische dagen en hittegolven vóór 1951 sterk verminderd: van 164 tropische dagen naar 76, en van 23 naar 7 hittegolven. De onderzoekers komen bij hun reconstructie (met dus dezelfde methode als het KNMI) echter tot 122 tropische dagen en 13 hittegolven. Dit betekent niet dat dit aantal als ‘het juiste’ beschouwd moet worden. De conclusie is wel dat de homogenisatie van het KNMI heeft geresulteerd in een sterke overcorrectie van de temperatuur op warme dagen.

8)     Het feit dat schijnbaar arbitraire keuzen in de methodiek (percentielberekening, middeling, lengte van de vergelijkingsperiode) veel invloed hebben op de uitkomsten van de homogenisatie, laat zien dat deze methode niet geschikt is om dagwaarden te corrigeren met de pretentie van een nauwkeurigheid van 0,1 graad.

9)     De onderzoekers hebben tenslotte onderzocht hoe gevoelig de homogenisatie van De Bilt is voor de keuze van het vergelijkingsstation. Dat effect blijkt groot te zijn. Met Beek als vergelijkingsstation vinden zij voor De Bilt minder grote correcties voor de maximumtemperaturen en meer tropische dagen. Met Aachen als vergelijkingsstation vinden ze voor De Bilt geen correctie voor de maximumtemperaturen en veel meer tropische dagen. Met geen enkel representatief vergelijkingsstation noch het door de onderzoekers geselecteerde Duits-Nederlandse ensemble vinden zij zo weinig tropische dagen in De Bilt als het KNMI aan de hand van Eelde. De onderzoekers concluderen dan ook dat de methode van KNMI afhankelijk is van arbitraire keuzen en daarom niet geschikt is om de klimatologische geschiedenis ingrijpend aan te passen.

10)  De onderzoekers raden aan om de homogenisatie ongedaan te maken en met een breder opgezet team (waaronder ook wetenschappers van buiten het KNMI) een nieuwe start te maken. Het KNMI zou zich voorlopig moeten onthouden van claims over een vermeende toegenomen trend in hittegolven in Nederland.

Het rapport is hier te downloaden.

Lord Jacob Rothschild Admitted That His Family Created Israel.

Lord Jacob Rothschild had admitted that his family were ‘crucial’ in the creation of Israel, in a Times of Israel interview.

The 80-year-old Rothschild said in a recent interview that his ancestors “helped pave the way for the creation of Israel,” forcing the British government to sign the Balfour Declaration in 1917.

The Rothschilds are commonly believed to have engineered WWI and waited until 1917 when Britain showed signs of trouble.

The Zionist family then promised the British Government that they could convince the US to enter the war and ensure Britain’s victory over Germany on the basis that the British government handed control of Palestine to the Zionists.

Thus the Balfour Declaration was created, which is an official letter from the British Government Foreign Secretary James Balfour to Baron Rothschild.

It states that:

“His Majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object.”

Uprooted Palestinians reports:

During a television interview, the Times of Israel reports that Balfour revealed for the first time the  role of his cousin Dorothy de Rothschild.

Rothschild described Dorothy, who was in her teens at the time, as “devoted to Israel,” and said: ‘What she did, which was crucially important.’”

Rothschild said that Dorothy connected Zionist leader Chaim Weizmann to the British establishment. Dorothy “told Weizmann how to integrate, how to insert himself into British establishment life, which he learned very quickly.”

Rothschild said that the way the declaration was procured was extraordinary. “It was the most incredible piece of opportunism.”

“[Weizmann] gets to Balfour,” Rothschild described, “and unbelievably, he persuades Lord Balfour, and Lloyd George, the prime minister, and most of the ministers, that this idea of a national home for Jews should be allowed to take place. I mean it’s so, so unlikely.”

The Rothschilds Own 80% of Israel – and Direct Its Genocidal Policy

The interview was was conducted by former Israeli ambassador Daniel Taub as part of the Balfour 100 project. Taub interviewed Rothschild at Waddeston Manor in Buckinghamshire, a manor bequeathed to the nation by the Rothschild family in 1957, where the Declaration is kept.

According to Ambassador Taub, the declaration “changed the course of history for the Middle East.”

The Times reports that Rothschild said his family at the time was divided on the idea of Israel, noting that some members “didn’t think it was a good thing that this national home be established there”.


Dorothy’s letters are also stored at Waddeston. They describe her later dealings with diverse Zionist leaders and her advice on the organization of the Zionist Conference, according to the Times.

Rothschild said that the Declaration went through five drafts before finally being issued on November 2, 1917.

Alison Weir reports in her book, Against Our Better Judgment: The Hidden History of How the U.S. Was Used to Create Israel, that drafts of the declaration went back and forth to Zionists in the United States before the document was finalized. The main writer was secret Zionist Leopold Amery.

Sources: http://yournewswire.com; https://uprootedpalestinians.wordpress.com

The ILLUMINATI: Once a Secret Society Now Recruiting For Members Online.

Recently, I received an email from a reader of my articles.  She surprised me at the end of the email by asking if I could send her the website of the Illuminati. I wondered what this sister even meant.  Perhaps she was thinking about a website which would explain the history of this secret society. Surely there would not be found on the internet the Illuminati’s own website.  So I thought……

My Writing Mentor

When I was in my thirties, I met a wonderful brother in Christ; an older man who was in the choir with me.  He was well known in our church for his “letters to the editor” which he would write on moral issues. He was a brilliant writer and he would send his letters out to many newspapers across America. He took me under his wing and mentored me in the writing of these letters.  For many years before I became a writer of articles, I wrote letters to the editor.

My friend and mentor went to be with Jesus many years ago.  I remember that he met with our pastor often to discuss the Illuminati with great trepidation. His whole countenance would change when he talked with me about that secret society. His library in his home was filled with books about the Illuminati. I must say that at times, thinking about these things would rob my joy – I had to focus on the Lord or my thoughts would make me fearful.

I began researching the internet to find this “Illuminati website.”  What I found shocked me to my core.  At first I thought that it was a hoax, but the more I searched, I realized that this once “secret” society had not only become open – but they were actually recruiting people to join. At least it seems this way.

Then I came upon this Illuminati commercial:

As I listened to the voice on the commercial, I kept thinking of Antichrist. Would this be how he will address the masses?  The timing of the commercial and the openness of the website, along with all of the convergence of events of late, made me wonder if we are closer to the Rapture than any of us can imagine.

From express.co.com

Is New World Order COMING? Illuminati ‘goes PUBLIC with global elite website’

AS ONE of the world’s biggest conspiracy theories, the Illuminati is alleged to be a secretive global elite which runs world governments from behind the scenes and is planning to introduce a New World Order (NWO) to control the globe through one sinister organisation.

But, now the legendary secret society has prompted fears the NWO may soon be upon us after it allegedly set up a public website which even encourages people to try to join up.

The Illuminati conspiracy theory claims a secretive global elite that runs governments from behind the scenes is slowly implementing the so-called NWO, that will culminate in a global leadership.

The theory varies in extremities from the above at the least, to the Illuminati being a highly Satanic cult that intends returning the devil to earth.

Www.illuminatiofficial.org claims the organisation actually exists and is actually behind this website, which it claims is to give normal people a better understanding of the secret society and why it operates.

The website, which suggests the Illuminati has its own press office and vice-president called Thaddeus Iam, also claims to dispel “negative myths” about it and suggests the society is actually a force for good.

An “about us” section on the website says: “The Illuminati is an elite organisation of world leaders, business authorities, innovators, artists, and other influential members of this planet.

“Our coalition unites influencers of all political, religious, and geographical backgrounds to further the prosperity of the human species as a whole.

“While many of our operations require anonymity for the safety of our members, we strive to create a better understanding between us and the people we have been entrusted to protect.

“To continue functioning throughout societal and generational changes, the Illuminati’s operations often require anonymity for both our members and our work.

“You may not find us praised in any history book or document. However, the Illuminati has helped with every major movement on this planet since the first human government was established.

“Since the formation of the Illuminati, many citizens have inaccurately portrayed our organisation in a negative manner.

“These misconceptions have been perpetuated for centuries through videos, photos, articles, books, and unofficial online resources claiming to understand our mission and members.

“In creating this online destination, we strive to alleviate the concerns voiced by the people of this planet and provide insight into our goals and operations.”

The website has a section where visitors can even apply to join the organisation.

It also claims other groups calling themselves Illuminati are fake, and that the organisation is not Satanic, as has been suggested.

It says: “For decades, a multitude of individuals have operated under the name of the Illuminati — their deceit clouds public perception of our organization, causing many citizens to believe that wrongdoings are committed by our command.

A sister website Illuminati.am is registered to an Obsidian Maskreet at a mailbox address in Beverly Hills, California.

Searches done by conspiracy theory websites have concluded Obsidian Maskreet is an alias.

Many commentators have said they are “fake” or “scam” websites because they promote the purchase of the Amazon book Illuminatiam: The First Testament of the Illuminati for $11, which has been described as being written by the Illuminati and also a spiritual guide.

Read rest of article here

Don’t miss this video from Jan Markell:

https://youtu.be/3ZpRuGYwIOE

Brethren, whether this is the Illuminati coming out at this time in history; or whether this is a hoax – I do not know.  I will post the two Illuminati websites for you to see for yourselves.

I would ask you to please pray that the Lord would guard your mind and your heart if your choose to see these sites.

 illuminati.am

illuminatiofficial.org

I still have to wonder why this elite group of those who have dreamed of the NWO for centuries, would now post on the internet as if they were a club of sorts.

Is this real or are we being played?

To me there is something about this that rings true – that the time for the “Secret Society” to come out into the light – that time has come.

God help those who refuse to believe the truth. Many of their hearts are hardening to the point of no return.

“And with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved” (2Thessalonians 2:10).

Keep looking up, brethren. I feel that it won’t be long.

MARANATHA!

KONINGSHUIS (Willem-Alexander von Amsberg is een Knight of Malta)

Het sprookje wat Van Oranje Nassau heet…

Willem-Alexander von Amsberg is een Knight of Malta. Toen hij tot ridder geslagen werd heeft hij trouw gezworen aan dictator Bergoglio, die ook wel bekend staat als Paus Francis in het Vaticaan. Op onderstaande foto kun je zien dat meneer von Amsberg samen met zijn moeder Beatrix zur Lippe-Biesterfeld en zijn echtgenote Maxima Zorrigieta het Knights of Malta logo als broche dragen. Zij zijn lid van dezelfde organisatie als waar Hitler’s NAZI-top toe behoorde.Was Prins Bernhard (oprichter van de Bilderberg Groep in 1954) een spion? Bekijk en luister onderstaande video!

Onderstaande 3 websites bevatten zeer heftige en bezwaarlijke informatie over het Koningshuis!

Deel 1: http://capoditutticapi007.blogspot.de/

Deel 2: http://capoditutticapi008.blogspot.de/

Deel 3: http://capoditutticapi009.blogspot.de/


John H. Baselmans schreef diverse boeken over de wandel en handel van het Koningshuis vanwege drugshandel!

Onder andere heeft John het boek “De Matrix van het systeem” geschreven, ga het allemaal eens lezen, zodat je weet wat er werkelijk achter de schermen gebeurt op Curacao. Volgens John H. Bazelmans komt Koning Willem Alexander daar regelmatig vanwege het veilig stellen van de vele drugstransporten op het eiland.

John H. Bazelmans zegt zelf: “Ik heb het 800 pagina’s tellend boek “De Matrix van het systeem’ geschreven wat al ruim 2 miljoen keer vrij is gedownload. Daar staan foto’s en vele zaken in over onder andere dit Koningshuis. Ook heb ik er op Youtube video’s over staan, meer kan ik niet doen!”

De ongrondwettige vlucht van koningin Wilhelmina en haar regering (mei 1940)

Terwijl de strijd nog in volle gang was – en er nog dagelijks Nederlandse militairen sneuvelden – vluchtte koningin Wilhelmina en haar regering op 13 mei 1940 naar Engeland.

01-25

Vijf dagen daarvoor, op 8 mei 1940, had de Nederlandse pers nog het volgende uit de mond van prinses Juliana vernomen:

.

(Merk op dat prinses Juliana schreef dat Van Loon behoorde te weten dat vijf eeuwen lang het Huis van Oranje voor geen enkel gevaar op de vlucht is geslagen. Dit is natuurlijk bezijden de waarheid, want in 1795 was stadhouder Willem V ook al met zijn gezin naar Engeland gevlucht.)

– In de ochtend van 13 mei 1940 kwam het prinselijk gezin aan in Harwich.

– Om 10 uur die ochtend vertrok koningin Wilhelmina naar Hoek van Holland, waar een Engelse torpedobootjager [de HMS ‘Hereward’] op haar wachtte.

– Een uur eerder [rond 9 uur] had het kabinet-De Geer te horen gekregen dat de koningin zou vetrekken. Waarheen was niet duidelijk.

– ’s Avonds om 19.20 uur vertrok ook de ministerraad met een Engelse torpedobootjager uit Hoek van Holland naar Engeland, echter zonder de ministers Steenberghe en Van Rhijn, zonder enige opdracht aan de opperbevelhebber generaal Winkelman, zonder bericht aan de voorzitters van de Kamers en zonder enige overdracht van bevoegdheden aan de secretarissen-generaal.

– Minster Steenberghe heeft later de secretarissen-generaal en generaal Winkelman in een bijeenkomst in kennis gesteld van het uitwijken van koningin en regering en het gezag overgedragen aan Winkelman. (Bron: Drs. R.L. Schuursma, ‘Bericht van de Tweede Wereldoorlog’, p.378-379.)

(Toen generaal Winkelman in krijgsgevangenschap geraakte, ging het gezag over naar Rijkscommissaris Seyss-Inquart.)

400517.jpg

Op 13 mei 1941 stond er het volgende in de Nieuwe Leidsche Courant en andere dagbladen te lezen:

02-20.jpg

Dit ‘vluchtverhaal’ werd lange tijd als Duitse propaganda beschouwd, totdat in het archief van het Britse War Cabinet een niet eerder gepubliceerd document werd aangetroffen, waaruit glashard bleek dat er wel degelijk in de herfst van 1939 via de Engelse gezant Neville Bland volop onderhandelingen gaande waren met de Britten over het vertrek van het Nederlandse koninklijke gezin naar Engeland.

Hieronder de eerste voorbereiding op 13 november 1939 (klik HIER voor de bijzonderheden).

391113-1.jpg

De historicus Kikkert schrijft in zijn boek ‘De Prins in Londen’:

‘De mythe dat de Oranjes min of meer onverwacht in de meidagen 1940 gedwongen werden het vaderland te verlaten, terwijl zij dat nooit van plan waren, kan inmiddels als achterhaald worden beschouwd. Er waren eerdere, meer en uitgebreidere voorbereidingen voor een vertrek getroffen dan algemeen bekend is geworden; de weergave in het beeldvormende standaardwerk van dr. Loe de Jong is in dit opzicht op z’n minst onvolledig. De Prins der Nederlanden ging dus mee naar Engeland en volgde daarbij een van de vluchtroutes, die voorafgaande winter nauwkeurig was bepaald. Nog vijf dagen vóór de Duitse inval had prins Bernhard, slechts vergezeld van één ondergeschikte, alle wijkplaatsen en vluchtroutes persoonlijk geïnspecteerd. Wilhelmina vond het niet nodig de ministers op de hoogte te stellen van haar vertrek, ook niet de eerste minister jhr. D.J. de Geer (CHU) en minister van Oorlog A.Q.H. Dijxhoorn (partijloos). Zij bleven tot het laatste ogenblik onkundig van Wilhelmina’s plannen.’ (Bron: J.G. Kikkert, ‘De Prins in Londen’, 2004, p.10-12.)

pbvlucht.jpg

De reactie van oud-minister-president Colijn

Verontwaardiging over het vertrek van de Nederlandse regering en over de capitulatie deed Colijn de gal overlopen, zoals bleek uit het hoofdredactionele commentaar ‘Het Einde’ dat op 15 mei 1940 in De Standaard verscheen. Zonder het woord zelf uit de pen te laten vloeien, beschuldigde hij de ministers toch wel degelijk van lafheid.

colijn40.jpg

De reactie van de burgemeester van Zwolle, Arnoldus van Walsum

En zo sprak burgemeester Van Walsum op 15 mei 1940 voor de radiodistributie de bevolking toe: “Dat de koningin met de regering vlucht, terwijl er nog jongens voor haar in het vuur gaan, is misdadig. Deze handelwijze is mij onbegrijpelijk voor een vorstin uit het Huis van Oranje”.

Opmerking van oud-verzetsman mr. J.E van Starp in 1950

‘Toen de Duitsers in mei 1940 ons land onder de voet liepen, is onze toenmalige regering gevlucht, ons daarbij in de grootste moeilijkheden aan ons lot overlatende. Achteraf is door deze lieden het voorwendsel *) bedacht dat zij doelbewust naar Engeland zouden zijn gegaan om van daaruit de strijd tegen de overweldiger voort te zetten. Daargelaten dat aan zo’n voorwendsel niet de minste waarde kan worden toegekend, indien dit verzonnen is, schiep dit een valse indruk omtrent de mentaliteit van deze lieden; de indruk namelijk, dat plichtslievendheid, strijdkracht en vaderlandsliefde de drijfveer van hun handelen was, en wij hier in Holland hebben daar in al onze ellende maar al te graag in geloofd. In Londen werd dit gezelschap gecompleteerd door zeer vele, soms hoge officieren, die in de meidagen het laagste hadden gedaan wat een militair maar kan doen, namelijk hun regiment in oorlogstijd in de steek laten. *) Dit is later door de Parlementaire Enquête Commissie bevestigd.’ (Bron: mr. J.E. van Starp, ‘De dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk’, 1950, p.32-33.)

Dat men er in de loop van de oorlogsjaren, niet in de laatste plaats door de propaganda van Radio Oranje, anders over is gaan denken, neemt niet weg dat velen op 14 mei 1940 diep verontwaardigd waren en zich in de steek gelaten voelden. Heel wat manschappen van de marinekazerne te Amsterdam smeten die dag uit pure frustratie de wapens en munitie in het IJ. In Den Haag is het voorgekomen dat men slalommend de straat over moest vanwege de her en der uit de ramen geworpen statieportretten van de ontkomen koningin. Nog steeds leven er ooggetuigen die dit kunnen bevestigen. (Bron: Nanda van der Zee, De Volkskrant, 27 februari 2001.)

Bijzonderheden betreffende artikel 21 van de grondwet (citaten)

Artikel 21:‘In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.’ (Bron: J.A. Fruin, ‘De Nederlandse wetboeken’, p.4.)

Koningin Wilhelmina op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon: ‘Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!’

‘Wilhelmina heeft met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij het [pas in 1983 geschrapte] artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite opgeheven.’ (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

‘Volgens artikel 21 van de in 1940 geldende grondwet mocht de zetel van de regering ‘in geen geval’ naar het buitenland worden verplaatst. De Nederlandse regering die gedurende de oorlog vanuit Londen opereerde heeft dus in feite de grondwet geschonden.’ (Bron: ‘Wilhelmina krijgshaftig of laf?’, NRC, 19 maart 2001.)

‘Met haar ongrondwettelijke vlucht naar Londen had de vorstin de Staat der Nederlanden op een presenteerblaadje uitgeleverd aan de Duitsers, die Nederland tot hun eigen verbazing vrijwel rimpelloos zagen transformeren in een vazalstaat.’ (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 3 februari 1999.)

‘Door Wilhelmina’s reeds in de herfst van 1939 geplande vlucht kwam het aanvankelijk door de Duitsers geplande militair bestuur in Nederland (per decreet op 9 mei 1940 aangesteld) te vervallen en werd het vervangen door een civiel bestuur onder leiding van de notoire antisemiet Seyss-Inquart, die het Nederlandse ambtenarenapparaat volledig naar zijn hand wist te zetten.’ (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 3 februari 1999.)

‘Naar de geest van het oorlogsrecht waren de Duitsers zelfs verplicht om ook het civiele bestuur over te nemen nadat Wilhelmina met haar vlucht had geabdiceerd. Toen de ministers haar achterna gingen, betekende dat het einde van de grondwet. De overdracht van de regeringsmacht aan generaal Winkelman was al onwettig. Volgens het oorlogsrecht waren de Duitsers vanaf dat moment verplicht het civiele bestuur over te nemen. Ze moesten de orde handhaven. Debellatio, zo noemen de geleerden dat. Vanaf dat moment mochten de Duitsers alle maatregelen die ze maar wensten aan het burgerlijk bestuur voorschrijven. Seyss-Inquart was het wettige Nederlandse gezag. Je zou kunnen zeggen dat Nederland met het aantreden van Seyss-Inquart als Rijksstadhouder ook geen bezet land meer was, maar een vazalstaat van Duitsland was geworden.’ (Bron: Mr. Henri Look, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

‘De koningin mag dan wel Londen tot zetel van de regering uitroepen, maar dat is volgens de grondwet een onmogelijkheid en bovendien een loze kreet als men tegelijkertijd de feitelijke macht bij Winkelman achterlaat. In dat licht is het niet moeilijk de koningin te beschouwen als iemand die vrijwillig de benen had genomen naar een zelfgekozen ballingsoord, waar ze niet door een formele regering, maar door een groep rebellen zonder gezag werd omgeven.’ (Bron: Nanda van der Zee, ‘Om erger te voorkomen’, 1997/2, p.151.)

‘Men had [in Londen] geen enkele moeite met de grondwetsbepaling die zei dat de zetel van het Rijk nimmer buiten Nederland kon worden verplaatst terwijl dat toch met ingang van 13 mei 1940 wel degelijk het geval was.’ (Bron: Koos Groen, ‘Er heerst orde en rust’, 1979, p.35.)

‘De Nederlandse regering week in mei 1940 naar Londen uit. Zoveel weet iedereen nog wel. Maar er was elders nog vrij Nederlands grondgebied: Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands-Indië. Het publiek mag best weten dat er tussen Londen en Batavia in 1940-1941 een intensieve gedachtewisseling is geweest over het uitwijken van de Nederlandse regering, inclusief de Vorstin, naar Nederlands-Indië. De Minister van Koloniën te Londen en de Gouverneur-Generaal te Batavia waren daar voorstanders van. Minister van Buitenlandse zaken en koningin Wilhelmina voelden er minder voor, de laatste waarschijnlijk totaal niets. Naarmate de oorlogsdreiging in het Verre Oosten toenam ebde de discussie over de zetelverplaatsing weg. Wat historisch overeind blijft is: de Nederlandse regering en koningin konden naar Nederlands gebied uitwijken.’ (Bron: Prof. dr. N. Beets, NRC, 29 september 1979.)

Ben Endlich over de meidagen 1940 en de vlucht van koningin Wilhelmina

“Op 10 mei 1940 werd ik ingedeeld bij een groep met bestemming Rotterdam. Als bewapening kreeg ik een geweer mee, daterend uit het eind van de 19e eeuw, zonder draagriem, plus zestig patronen en twee handgranaten met het dringende verzoek ‘er toch vooral zuinig op te zijn’. Maar het vertrek naar Rotterdam werd afgeblazen. Men vertelde ons over de vlucht – nog niet eens wetende dat die al ruim een half jaar tevoren gepland en georganiseerd was – van koningin Wilhelmina op 13 mei naar Engeland met in haar kielzog het van niets wetende kabinet, met uitzondering van de twee jongste ministers die later volgden. Verbijstering, onbegrip, woede om het zich in de steek gelaten voelen, streden in mijn kop om de voorrang. Daarin stond ik niet alleen. Toen ik uit verbittering mijn geweer en munitie in het water van het IJ smeet, volgden de anderen mij na.  Wij voelden ons verraden – althans zo verging het mij – door het symbool om wie wij ons uniform droegen voor koningin en vaderland! Hoe koningsgezind ik ook gebleven ben – daar heeft mijn Indische opvoeding van indertijd wel voor gezorgd – dat het verraad was, vind ik tot op de dag van vandaag. Immers, koningin Wilhelmina’s vertrek liet het bestuurlijk vacuüm achter dat aan Hitler de gelegenheid bood, het reeds door hem ingestelde militaire bestuur te vervangen door een nationaal-socialistisch civiel bestuur. Dit heeft niet alleen immense gevolgen gehad voor het jodendom *) in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook voor de Nederlandse politie die daardoor het directe verlengstuk werd van Rauters Duitse politie. Dat alles was in flagrante strijd met het alom gehoorde alibi van het ‘landsbelang’. Hier heeft louter persoonlijk belang een rol gespeeld, anders had de koningin de zetel van de regering – en dat had ze volgens de grondwet ook moeten doen – niet buiten, maar binnen het rijk verplaatst: naar Nederlands-Oost-Indië! Het hierop betrokken artikel in de grondwet is geheel verdwenen, na publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 17 februari 1983 als ‘plechtig aangekondigde veranderingen in de Grondwet’. Het is op zijn zachtst gezegd een merkwaardig feit, dat de Toelichting die uitsluitsel zou moeten geven over deze wijziging – ondanks al mijn pogingen die op te sporen – ontraceerbaar blijkt te zijn. Precies twee weken nadat ik mijn wapentuig in het IJ had gegooid, werd ik uit krijgsgevangenschap ontslagen. Nog steeds kijk ik er met verbazing op terug hoe snel het gewone dagelijkse leven na die vijf oorlogsdagen, nu onder Duitse bezetting, zich hernam. De bloemenveilingen in Aalsmeer vonden na een week alweer plaats, het openbaar vervoer kwam dadelijk op gang, de Beurs ging open alsof er niets was gebeurd, de politie surveilleerde als vanouds in de straten en de mensen hervatten hun werk.” (Ben Endlich (Batavia, 1916-Haarlem 2006) tegen Nanda van der Zee in ‘De oorlog na de oorlog, 2006, p.56-58.)

*) Volgens de historica Nanda van der Zee wees niets erop dat de Duitsers vóór de inval van plan waren een civiel bestuur in Nederland te vestigen. Door artikel 21 van de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite opgeheven. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen. (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

Door de onwettige ‘zetelverplaatsing’ naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig is geworden voor het joodse deel van de Nederlandse bevolking.

In België en Denemarken – waar de vorsten wel op hun post zijn gebleven – heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd. In België was dit 90% van de Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de oorlog overleefd. (Bronnen: I. Gutman, ‘Encyclopedia of the Holocaust’ en Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

Dit in tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de joden de oorlog heeft overleefd. België en Denemarken kenden dan ook geen ‘Westerbork’.

KlikHIER voor meer bijzonderheden over de niet gevluchte Deense koning. 

Bijlagen

Zoals ik reeds heb vermeld, heeft koningin Wilhelmina met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op de grondwet geschonden (dus in feite geabdiceerd). Artikel 21 van de grondwet verbood namelijk dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door artikel 21 van de grondwet te overtreden had ook de Nederlandse regering zichzelf in feite opgeheven. Dit artikel stamt overigens al uit 1815. Toen heette het nog artikel 29. In 1848 is het gewijzigd in artikel 26 en in 1917 in artikel 21. Met de grondwetsherziening in 1983 is het artikel pas geschrapt.

art21-15.jpg picture by Gerard1945

Zie rechts onderaan:

art21-48.jpg picture by Gerard1945
struyken.jpg picture by Gerard1945

(Tijdens de grondwetsherziening van 1922 was al eens ter discussie gesteld of het wenselijk was om de mogelijkheid tot verplaatsing van de regeringszetel buiten het Rijk in tijd van nood in de grondwet op te nemen. De toenmalige regering vond het echter niet nodig om artikel 21 hierover aan te passen.)

400514.jpg picture by Gerard1945
410515.jpg picture by Gerard1945
art21-83-1.jpg picture by Gerard1945

Na de oorlog was kritiek op de Londense regering strafbaar. Zelfs als men verwees naar artikel 21.

POOTJES.jpg