Dissel, J. T. van

Update
21 mei 2020: Ex-patiënte woedend op van Dissel
1 mei 2020 – Coronacrisis: RIVM-baas Van Dissel staat op zwarte lijst van artsen. Dit is de reden
29 april 2020 – Story Tegenslag voor Rutte: RIVM boegbeeld Jaap van Dissel staat op medische zwarte lijst

12 maart 2020
Treedt sinds de coronacrisis prominent in de media op als de woordvoerder van het RIVM.

Heeft als lid van tuchtcollege Dr. M. van der Ende- zie hieronder- op alle punten vrijgesproken in tegenstelling tot de richtlijnen van de hiv behandeling en de kennis van de schadelijke bijwerkingen van de kwalijke medicijnen.

Prof. dr. Jaap T. van Dissel (1957) is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast is hij hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de infectieziekten, bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Dr M. E. van der Ende, interniste Erasmus MC. Arts verantwoordelijk voor ernstige verminking en schade aan patient door toedienen van zeer risicovolle medicijnen, zonder de patient vooraf te informeren over mogelijke ernstige bijwerkingen in strijd met informed consent- vereiste WGBO. Weigerde acht te slaan op trialgegevens, richtlijnen en Athenacohort in strijd met zorgplicht.
Verzweeg aan patient dat er bewezen veilig en effectieve medicijnen combinaties mogelijk waren, zonder lipoatrofie en zonder neuropathie.
Zie verslag met literatuur:
hoe een rechter van de Hoge Raad en tuchtrechters falend arts dr M.E. van der Ende beschermen

ZIJN GEZICHTSMASKERS VEILIG EN EFFECTIEF.

“Sinds het begin van de pandemie heb ik honderden onderzoeken gelezen over de  wetenschap van medische maskers. Op basis van een uitgebreide beoordeling en  analyse lijdt het voor mij geen twijfel dat gezonde mensen geen chirurgische of stoffen  maskers zouden mogen dragen, noch zouden we mogen aanbevelen dat de hele  bevolking mondmaskers draagt. Die aanbeveling wordt niet ondersteund door  wetenschappelijk bewijs van het hoogste niveau.”  

“Hoewel de ‘autoriteiten’ van volksgezondheid draaiden, keerden en hun aanbevelingen  later wijzigden, veranderde de wetenschap niet en verscheen er ook geen nieuwe  wetenschap die het dragen van maskers in het openbaar ondersteunde. Feitelijk  bevestigt de meest recente systemische analyse opnieuw dat maskers niet effectief  zijn bij het voorkomen van de overdracht van virussen als CoVID-19.”  

“Als een chirurg ziek is, vooral met een virale infectie, zal hij geen operaties uitvoeren  omdat hij weet dat het virus NIET zal worden tegengehouden door zijn chirurgische  masker.”  

“De CoVID-19 pandemie gaat over virale overdracht. Chirurgische en stoffen maskers  doen niets om virale overdracht te voorkomen. We moeten ons nu allemaal realiseren  dat gezichtsmaskers nog nooit zijn aangetoond dat ze virale overdracht kunnen  voorkomen of tegengaan. Dat is precies de reden waarom ze nooit zijn aanbevolen  voor gebruik tijdens de seizoensgebonden griepuitbraak, epidemieën of eerdere  pandemieën.”  

– Dr. Jim Meehan, chirurg  

Bron: https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/07/als-maskers-niet-werken-waarom-dragen.html Originele engelstalige post: https://www.meehanmd.com/blog/2020-07-22-if-masks-dont-work-then-why-do surgeons-wear-them/ 

“Onze Arbeidswetgeving (Codex 6) spreekt over een CO2 gehalte (verluchting in  arbeidsplaatsen) van 900ppm, maximaal 1200 ppm in speciale omstandigheden. Deze  toxische grens wordt na 1 minuut dragen van een masker ruim overschreden tot  waarden die het drie tot viervoudige van deze maximumwaarden zijn. Wie een  masker draagt bevindt zich dus in een extreem slecht verlucht lokaal!”  

Bron: https://docs4opendebate.be/open-brief

“In een recente studie werden 10 RCT’s geïdentificeerd die de  

effectiviteit bestudeerde van gezichtsmaskers op het verminderen van de infecties van  het influenzavirus in de gemeenschap van 1946-2018. De studie maakte geen  onderscheid naar het type masker, maar wel naar het soort masker in combinatie met  handhygiëne. De auteurs concludeerde dat er geen significante vermindering was van  de overdracht van de griep met het gebruik van gezichtsmaskers.”  

Bron: Xiao J et al. 2020 Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings— Personal Protective and Environmental Measures. Emerg. Infect. Dis. 26, 967–975. 

“Hier bekijken we het bewijs op basis van de effectiviteit van niet-farmaceutische  persoonlijke beschermingsmaatregelen en omgevingshygiëne maatregelen in buiten de  gezondheidsinstanties en bespreken we de mogelijke opname ervan in pandemie  plannen. Hoewel mechanistische studies het potentiële effect van handhygiëne of  gezichtsmaskers ondersteunen, is uit 14 gerandomiseerde, gecontroleerde studies  van deze maatregelen niet gebleken dat ze een substantieel effect hebben op de  overdracht van de door het laboratorium bevestigde griep. We hebben ook beperkt  bewijs gevonden voor de effectiviteit van een betere hygiëne en een betere reiniging  van de omgeving.”  

Bron: https://www.researchgate.net/publication/ 

341080333_Nonpharmaceutical_Measures_for_Pandemic_Influenza_in_Nonhealthcare_Settings Personal_Protective_and_Environmental_Measure 

Wat de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van gezichtsmaskers betreft,  werd in een recent zorgvuldig onderzoek van de literatuur, waarin 17 van de beste  studies werden geanalyseerd, geconcludeerd dat “geen van de studies een sluitend  verband heeft aangetoond tussen het gebruik van een masker/respirator en de  bescherming tegen influenza-infectie” Houd er rekening mee dat er geen studies zijn  gedaan om aan te tonen dat een stoffen masker of het N95-masker enig effect heeft  op de overdracht van het COVID-19-virus. Eventuele aanbevelingen moeten daarom  gebaseerd zijn op onderzoek naar de overdracht van het influenzavirus. Feit is dat er  geen sluitend bewijs is van hun efficiëntie in het beheersen van de overdracht van het  griepvirus. Door het dragen van een masker zullen de uitgeademde virussen niet  kunnen ontsnappen en zich concentreren in de neusgangen, de reukzenuwen  binnendringen en zich naar de hersenen verplaatsen.

– Russell Blaylock, MD  

Bron: https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/? fbclid=IwAR1ukQjaRQ1kjKDMjvPFqo5UgtR9W650QUGvEmtpyJsBIRN4tyIFONDZlFk 

“Geen enkele RCT-studie met geverifieerde uitkomst toont aan dat het dragen van  een masker of ventilators nuttig is voor HCW of in huishoudens. Een dergelijk  onderzoek bestaat niet. Er zijn geen uitzonderingen.” 

Ook bestaat er geen studie die een voordeel laat zien van een breed beleid voor het  dragen van maskers in het openbaar. Bovendien, als er enig voordeel zou zijn van het

dragen van een masker, vanwege de belemmerende kracht tegen druppels en  aërosoldeeltjes, dan zou er meer voordeel moeten zijn van het dragen van een ventilator  (N95) in vergelijking met een chirurgisch masker, maar toch meerdere grote meta analyses, en alle RCT, bewijzen dat er geen sprake is van een dergelijk positief effect.  Maskers en ventilators werken niet! Er bestaat geen studie die het voordeel van een  breed beleid voor het dragen van maskers in het openbaar laat zien”.  

Bron: https://www.rcreader.com/sites/default/files/Denis%20G. 

%20Rancourt%20PhD%20April%202020%20%22Masks%20Don%27t%20Work%3A%20A%20review%20of %20science%20relevant%20to%20COVID-19%20social%20policy%22.pdf 

“Het publiek zou meer risico’s kunnen lopen om coronavirus te krijgen door het dragen  van gezichtsmaskers, waarschuwt een van de meest vooraanstaande artsen in  Engeland”  

Jenny Harries, plaatsvervangend hoofd van de medische dienst, zei dat de maskers  “eigenlijk het virus kunnen opsluiten” en ervoor zorgen dat de persoon die het  draagt het inademt. 

“Voor de gemiddelde burger die op straat loopt, is het geen goed idee om een  gezichtsmasker te dragen in de hoop besmetting te voorkomen”, voegde ze eraan  toe.  

Jake Dunning, hoofd van opkomende infecties en zoönosen [besmettelijke ziekte die  tussen mensen en dieren wordt uitgespreid] bij Public Health England, vertelde The  Independent dat er ,zeer weinig bewijsmateriaal van een wijdverspreid voordeel” was  van het dragen van hen”  

Bron: https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-news-face-masks-increase-risk-infection doctor-jenny-harries-a9396811.html 

“Of het nu design mondkapjes zijn of zelfgemaakte mondkapjes van ongekeurde stoffen,  het vraagt alertheid voor mogelijke nadelige consequenties op de gezondheid. Toxische  stoffen van kleurstoffen of bleekmiddelen en/of stofdeeltjes uit de stoffen die  gebruikt worden voor de mondkapjes kunnen in het microklimaat ophogen en zo in  de longen terecht komen. Eventuele schade aan longepitheel cellen, de eerste barrière  om infecties te voorkomen, kunnen het lichaam ontvankelijker maken voor bacteriële en  virale infecties.”  

Bron HP De Tijd: https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervaren-een negatief-effect-op-de-gezondheid/?fbclid=IwAR30_oIgOlC–RC4bfoAXCIsrTzhQsKvs8Bkq3Zmak SgEegO9hKhRLjArM 

“Vooralsnog geeft het RIVM als advies dat het dragen van mondkapjes geen effect heeft  op de verspreiding van COVID-19 en dat er onvoldoende wetenschappelijke  onderbouwing is. Een belangrijk argument is de doorlaatbaarheid van de  mondkapjes. Een virusdeeltje is ongeveer 80 – 150 nanometer in diameter. Dit is te  klein om door de stof(fen) van mondkapjes geblokkeerd te worden. “

“Tot voor kort was de WHO ook van mening dat het voor gezonde mensen niet nodig  is om een mondkapje te dragen. Op 5 juni bracht de WHO, voor landen waar sprake is  van virusverspreiding, een aangepast advies uit. In het nieuwe bericht adviseert de WHO  dat ook gezonde mensen gebruik moeten maken van mondkapjes of medische maskers  op plaatsen waar 1,5 meter afstand houden moeilijk is zoals in het openbaar vervoer,  winkels en in een drukke omgeving.”

“Op dit moment is er vanuit wetenschappelijk onderzoek geen direct bewijs dat het  dragen van mondkapjes effectief is in het verminderen van de verspreiding van  virussen die bovenste luchtweginfecties veroorzaken, ook niet voor het SARS COV-2 virus. – WHO”  

“Tot op heden heeft geen enkele studie in druppels en aerosolen de aanwezigheid van  een levend virus, dat onder normale omstandigheden nog in staat is infectie te  veroorzaken, kunnen aantonen. Niet voor influenzavirussen, maar ook niet voor  coronavirussen.”  

-Dr. ir. Carla Peeters – o.a. immunoloog en werkte jaren aan de infectieziekten op het  RIVM  

Bron: https://www.hpdetijd.nl/2020-06-12/alle-ins-en-outs-over-dat-vermaledijde-mondkapje/ 

“Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het SARS-2 coronavirus, in ieder geval  binnenshuis, niet alleen door druppels maar ook door kleinere aërosols wordt  overgedragen. Door hun grote poriëngrootte en slechte pasvorm kunnen  gezichtsmaskers echter geen aërosolen uitfilteren. Meer dan 90% van de aërosolen  

dringen door of omzeilen het masker en vullen binnen enkele minuten een  middelgrote ruimte.”  

Bron: https://swprs.org/face-masks-evidence/ 

De WHO heeft aan de BBC toegegeven dat de update van haar beleid in juni 2020  niet te wijten is aan nieuw bewijsmateriaal, maar aan “politiek lobbyen”: “We hadden  van verschillende bronnen te horen gekregen dat het WHO-comité – dat het bewijs  onderzocht- de gezichtsmaskers niet ondersteunt, maar ze hebben ze wel aanbevolen  vanwege politieke lobby. Dit punt werd voorgelegd aan de WHO die niet ontkende.” (D.  Cohen, BBC Medische Correspondent).”  

Bron: https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/ 

“Nog de verplichting om maskers te dragen, noch de afschaffing ervan heeft een  meetbaar effect gehad op de infectiesituatie in Oostenrijk.”  

– Prof. Dr. Franz Allerberger  

Bron: https://corona-transition.org/maskenpflicht-brachte-in-osterreich-keinerlei-messbaren-nutzen

“Gegevens die zijn verkregen in een Open Records-verzoek van het Ministerie van  Volksgezondheid en Milieu in Kansas tonen aan dat KDHE niet ‘alleen’ gegevens heeft  gemanipuleerd om een mandaat voor een masker te rechtvaardigen; ze hebben ook  gegevens verborgen waaruit blijkt dat provincies met een mandaat voor een masker  een grote toename van het aantal gevallen hebben gehad alvorens het mandaat in te  trekken.”

Bron: https://sentinelksmo.org/more-deception-kdhe-hid-data-to-justify-mask-mandate/  

“Tijdens de beruchte grieppandemie van 1918 was het gebruik van stoffen  gezichtsmaskers onder de algemene bevolking wijdverspreid en op sommige plaatsen  verplicht, maar ze maakten geen verschil. De door miljoenen gedragen maskers waren  nutteloos en konden de griep niet voorkomen.”

Bron: https://www.washingtonpost.com/history/2020/04/02/everyone-wore-masks-during-1918-flu-pandemic they-were-useless/ 

Artikel “Europe’s Top Health Officials Say Masks Aren’t Helpful in Beating  COVID-19: 

“Al deze landen die gezichtsmaskers aanbevelen, hebben hun beslissingen niet  genomen op basis van nieuwe studies”, zegt Henning Bundgaard, hoofdarts van het  Deense Rigshospitaal, volgens Bloomberg News”

“Nederlandse volksgezondheidsambtenaren legden onlangs uit waarom ze geen  maskers aanbevelen;

‘Vanuit medisch oogpunt is er geen bewijs voor een medisch effect van het dragen  van gezichtsmaskers, dus hebben we besloten om geen nationale verplichting op te  leggen”, aldus Tamara van Ark, minister van Medische zorg.’”  

“Nu de aantallen zeer snel afnemen in Zweden, zien we geen reden om een  gezichtsmasker te dragen in Zweden, zelfs niet in het openbaar vervoer”, zegt Anders  Tegnell, de Zweedse topdeskundige op het gebied van besmettelijke ziekten.  

“Gezichtsmaskers op openbare plaatsen zijn niet nodig, op basis van al het huidige  bewijsmateriaal,’ zei Coen Berends, woordvoerder van het Nationaal Instituut voor  Volksgezondheid en Milieu. Er is geen voordeel en er kunnen zelfs negatieve  gevolgen zijn.”

“Als een gemeenschap in gevaar is, kan de overheid de plicht hebben om interventies  aan te bevelen, zolang die interventies geen schade veroorzaken, of de minst schadelijke  optie zijn,” schreef Claire J. Horwell Professor in Geohealth aan de Universiteit van  Durham en Fiona McDonald, Co-Directeur van het Australische Centrum voor Onderzoek  naar Gezondheidsrecht aan de Queensland University of Technology. “Als een instantie  het principe van effectiviteit volgt, zal ze alleen een interventie aanbevelen waarvan ze  weten dat die effectief is.”  

“Het probleem met de mandaten voor maskers is dat de ambtenaren van de  volksgezondheid slechts een voorzorgsmaatregel aanbevelen die al dan niet effectief kan  zijn. Ze gebruiken geweld om mensen te dwingen zich te onderwerpen aan een  staatsorder die uiteindelijk individuen of hele bevolkingsgroepen zieker zou kunnen  maken, volgens toonaangevende functionarissen voor de volksgezondheid in de wereld.  Dat is niet alleen een schending van het Effectiviteits Principe. Het is een schending van  een fundamentele persoonlijke vrijheid.”  

Bron:https://fee.org/articles/europes-top-health-officials-say-masks-arent-helpful-in-beating-covid-19/? fbclid=IwAR0WMPuPvZiJf03NIZo19O_Yx3Lj8R14M3U_jGkVTklx_APtmPpGlLt99is 

Studies die beweren dat gezichtsmaskers effectief zijn

Sommige recente studies stelden dat stoffen gezichtsmaskers inderdaad effectief zijn  tegen het nieuwe coronavirus en op zijn minst de infectie van andere mensen kunnen  voorkomen. De meeste van deze studies hebben echter te lijden onder een slechte  methodologie en tonen soms het tegenovergestelde aan van wat ze beweren.  

Je kunt hier verder lezen over deze studies in dit artikel bij punt 2 “Studies claiming face  masks are effective”  

Bron: https://swprs.org/face-masks-evidence/?fbclid=IwAR3ayov6-

b4nC5phwaKiH26Ov5bySTEFC_1MsJzFrrkREqMkv3GVl2O57oo

Risico’s in verband met gezichtsmaskers

Het dragen van maskers voor een langere periode is niet ongevaarlijk, zoals blijkt uit het  volgende bewijs:  

De WHO waarschuwt voor verschillende “neveneffecten” zoals ademhalingsproblemen en  huiduitslag.  

Tests uitgevoerd door het universitair ziekenhuis van Leipzig in Duitsland hebben  aangetoond dat gezichtsmaskers de weerstand en prestaties van gezonde volwassenen  aanzienlijk verminderen.  

Een Duitse psychologische studie met ongeveer 1000 deelnemers vond “ernstige  psychosociale gevolgen” als gevolg van de invoering van verplichte gezichtsmaskers in  Duitsland.  

Het Hamburgse milieuinstituut waarschuwde voor het inademen van chloorverbindingen  in polyester maskers en voor problemen in verband met het wegwerpen van  gezichtsmaskers.  

Het Europese systeem voor snelle waarschuwing RAPEX heeft al 70 gezichtsmaskers  teruggeroepen omdat ze niet aan de EU-kwaliteitsnormen voldeden en tot “ernstige  risico’s” zouden kunnen leiden.  

In Duitsland stierven twee 13-jarige kinderen plotseling tijdens het langdurig dragen van  een masker; bij autopsies kon een CO2-vergiftiging of een plotselinge hartstilstand niet  worden uitgesloten.  

In China vielen verschillende kinderen die tijdens de sportlessen een gezichtsmasker  moesten dragen flauw en stierven; bij de autopsies werd een plotselinge hartstilstand als  doodsoorzaak gevonden.  

In de VS viel een automobilist met een N95 (FFP2)-masker flauw en stierf tegen een paal.  

Bron: https://swprs.org/face-masks-evidence/?fbclid=IwAR3ayov6- 

b4nC5phwaKiH26Ov5bySTEFC_1MsJzFrrkREqMkv3GVl2O57oo 

Landen die mondmaskers zijn gaan dragen (VS, Duitsland, UK, België, Frankrijk)  i.v.m. met landen die geen mondmaskers hebben gedragen (Nederland en Zweden). 

De curve loopt overal gelijk! Zelfs met zware lockdown, zoals in de VS en geen lockdown  in Zweden! (zie afbeelding volgens pagina)

Bron: https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer? 

minPopulationFilter=1000000&country=USA~GBR~DEU~NLD~BEL~FRA~SWE&region=World&deathsMetr ic=true&interval=smoothed&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pick erSort=asc 

MIJN CONCLUSIE: 

Niet medische gezichtsmaskers voor de algemene bevolking zouden effectief kunnen  zijn, althans in sommige omstandigheden, maar er is momenteel weinig tot geen bewijs  dat deze stelling ondersteunt. Mocht het SARS-2-virus inderdaad worden overgedragen  via aërosolen binnenshuis, dan is het onwaarschijnlijk dat gezichtsmaskers bescherming  bieden.  

De landen waar al sinds maanden gezichtsmaskers worden gedragen vertoont het  Corona virus geen ander gedrag i.v.m. landen waar geen gezichtsmasker wordt  gedragen.  

De gezondheidsautoriteiten moeten er daarom niet van uitgaan of suggereren dat  gezichtsmaskers het aantal of het risico op infecties zullen verminderen. Er zijn wel  genoeg bewijzen dat het dragen van gezichtsmaskers tot schade aan de gezondheid  kan leiden.  

Het is dus een groot experiment en op basis van de Neurenberg Code zeg ik:  “NEE, IK DRAAG GEEN MONDMASKER”  

DE NEURENBERG CODE: 

1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk

2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor  de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet  willekeurig en onnodig van aard.  

3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van  dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander  onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het  experiment rechtvaardigen.  

4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale  leed en letsel voorkomen worden.  

5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan  uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien  in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.  

6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire  belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.  

7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen  moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk  letsel, handicaps of overlijden.  

8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk  gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten  worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle  stadia van het experiment.  

9. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan  om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat  heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.  

10. Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke  wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig  stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond  verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar  vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of  overlijden van de proefpersoon.  

Dit document is opgesteld door:  

Kim Grashoff  

email: [email protected]

Rockefeller Foundation’s Operation Lockstep: ‘Under the Guise of a Pandemic, We Will Create a Prison State’.

“Under the guise of a pandemic, we will create a prison state”

Right from the horse’s mouth. And is it not right now looking just like a police state?

Until recently you were not allowed to visit Aunt Edna across the country & folk even in NZ have been receiving visits from the law enforcement for no particular reason.

David Rockefeller Operation Lockstep

In other countries they are being arrested (Australia) for peacefully protesting (Canada).

 

Folk are now required to leave their personal contact details if they shop anywhere leaving them open for further visits by Police (if you happened to have been in contact with an infected person even when neither of you knew) and Police are now allowed to enter your premises without a search warrant.

All of course in the name of your safety & happening elsewhere as we speak. And based on a crisis that has a death rate of 0.2%, no worse than seasonal flu.

This all changed in NZ when draconian laws got passed with nary a protest from anybody except one sole MP. All kudos to Simon O’Connor for that.

Thanks to the New Manhatten Project YT channel for the video below that explains concisely the Rockefeller plan to introduce martial law and a police state.

You can find the pdf file link to the actual document here (the lockstep operation begins at page 18).

As I’ve been saying, these people have made no secret of their plans. They’re right there in plain sight if you want to look.

 

Unfortunately most folk prefer to keep on listening to mainstream fairyland media and ignore what’s really going on right under their noses. Guess who owns mainstream fairyland?

The scenario of martial law is described in a futuristic manner in this Rockefeller Foundation document, as a scenario that’s already happened:

“One important — and novel — component of our strategy toolkit is scenario planning, a process of creating narratives about the future based on factors likely to affect a particular set of challenges and opportunities”. (document intro)

From the Foundation’s statement of purpose:

“The Rockefeller Foundation supports work that expands opportunity and strengthens resilience to social, economic, health, and environmental challenges — affirming its pioneering philanthropic mission, since 1913, to “promote the well-being” of humanity.”

Now interestingly, 1913 is the year they passed the Federal Reserve Act & heisted the Federal Reserve which is their private corporation and not a state banking system … their statement would be better worded “promote the well-being of we the bankers”:

In 1913, a Senator, Nelson Aldrich, maternal grandfather to the Rockefellers, pushed the Federal Reserve Act through Congress just before Christmas when much of Congress was on vacation (Reference 3, 4, 5).

When elected, Wilson passed the FED. Later, Wilson remorsefully replied (referring to the FED), “I have unwittingly ruined my country”.

Note also JFK acted to remove their monopoly on banking & interest profiteering in 1963, the same year he was assassinated.

Watch the video below:

 

 

 

 

“IT IS POSSIBLE TO DISCIPLINE AND CONTROL SOME SOCIETIES FOR SOME TIME, BUT NOT THE WHOLE WORLD ALL THE TIME.” – GK Bhat, TARU Leading Edge, India p20

“Citizens willingly gave up some of their sovereignty — and their privacy — to more paternalistic states in exchange for greater safety and stability” (P18)

Source and reference: Envirowatchrangitikei.wordpress.com; Nommeraadio.ee ; https://humansarefree.com/