Hoog verraad.

Even in Jip en Janneke taal, voor de mensen die nog niet door hebben wat er speelt.. Als iemand aanvullingen heeft, plaats het hieronder. #WeAreTheRealFactCheckers
Waar we nu in beland zijn, zijn de gevolgen van een wereldwijde agenda, die men versneld aan het uitrollen is #Agenda21 , nu Agenda 20/30 genoemd. Het plannen van een totale wereld controle over de mensheid. De klimaatagenda, WHO, WEF (World Economic Forum https://www.weforum.org/ , https://www.un.org/sustainabledevelopment/ . Alles is gebaseerd om de #NWO Nieuwe Wereld Orde, intrede te laten doen. #Deepstate #CCP
Alles van dit heeft niets te maken, met goedheid voor de mens, maar heeft betrekking op misdaad, en satanische praktijken tegen de mensheid. De mens krijgt altijd de schuld van alles, terwijl ze zelf alles creëren, om vervolgens een oplossing te vinden.
De #Plandemie, Covid19, is opgezet, om straks het World Economic Forum, #TheGreatReset in te zetten, als men door alle opgedrongen regels, alles kapot heeft gemaakt.
Als je volgt wat er in Amerika speelt, weet je dat Trump het goed met de mensen voor heeft, en zich inzet om de mens te “bevrijden” van de #CCP #Deepstate, het #Globalisme . De corruptie en misdaden tegen de menselijkheid zijn enorm. #Manipulatie
De MSM vertelt leugens, en zelfs de overheid werkt mee, waardoor men de vrije wil van de mens probeert af te nemen, door het opleggen van regels. #Covidpaspoort #HetNieuweNormaal
Onder de Global Agenda vallen vaccinaties. Het Covid vaccin bevat zoals de Jonge heeft gezegd nanoparticles, en mRNA, dat ons DNA zal beschadigen, waardoor onze menselijkheid wordt beschadigd #TransHumanisme Ook verspreidt men al jaren nanoparticles in de lucht #chemtrails #Geoengineering
Er is enorme fraude geweest met de verkiezing in Amerika, tot 2 keer toe door de #Democraten #Deepstate #CCP . Trump heeft dik gewonnen, en #Dems ontkennen,verduisteren en verdraaien alles, terwijl het heel duidelijk is wat ze doen. De censuur van de grote internetbedrijven #Fb #Twitter #Google #Yt hebben ervoor gezorgd dat Trump, en mensen die de waarheid spreken, het zwijgen wordt opgelegd, en werden verwijderd van platforms, terwijl hij president van Amerika is! Dit kan helemaal niet!
De #Deepstate weet dat Trump tegen hen is, tegen het globalisme. JFK Kennedy waarschuwde de mens, en we weten allemaal wat er gebeurd is. Velen hebben ons geprobeerd te waarschuwen, en moesten dit met de dood bekopen…
De Deepstate, Globalisten, de MSM en Democraten, zetten Trump neer als zeer slecht, terwijl hij in zijn tijd geen oorlogen heeft gevoerd, maar zelfs vrede heeft gesloten, en heel veel goeds heeft gedaan voor alle lagen van de mensheid…
Ik heb vertrouwen in een goede afloop… We zullen zien, of Trump de geschiedenis boeken ingaat als redder van de mensheid. Als Amerika valt, valt heel de wereld… in handen van de #Deepstate
#TheGreatAwaking #GodWins #WWG1WGA

De Intensive Care is vol?

Min of meer gelijktijdig met de berichten over het beschikbaar komen van de vaccins tegen Corona, duiken in de media berichten op dat de Intensive Care afdelingen van ziekenhuizen overvol zijn. Er zouden zelfs patiënten overgeplaatst moeten worden naar Duitsland, en zelfs IC bedden voor kinderen zouden moeten opgeofferd om volwassenen met Covid-19 te kunnen verplegen op de IC.

Het verhaal van de bedden op de kinder-IC hebben we zelfs tijdens de 1e golf niet gehoord. Het moet dus wel heel erg hard gaan met de ziekenhuis opnamen denk je dan, dus raadplegen we het RIVM:
bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

Hier zien we echter dat het aantal opnamen sinds medio september gepiekt heeft rond de 300 per dag (een uitschieter daargelaten), terwijl dat in de 1e golf boven de 400 lag. Opvallend ook is dat deze piek van 300 achter ons ligt en dat het huidige aantal beneden de 200 is, dus minder dan de helft van de piek in de 1e golf.

Een veel gehoord argument voor de belasting in de IC’s is dan dat de 2e golf veel langer aanhoudt en dat daardoor de belasting op de IC’s doorgegroeid is tot hoger dan tijdens de 1e golf. Laten we dus de gegevens van het NICE raadplegen voor cijfers over de bezette IC bedden:
bron: https://www.stichting-nice.nl/covid-19-op-de-ic.jsp

Volgens het NICE is het aantal Covid-19 IC patiënten eind december zo’n 565, terwijl dit er tijdens de piek in de 1e golf meer dan 1250 waren. Dit is meer dan het dubbele van nu, dus geen verklaring voor schaarste van IC bedden of IC personeel. Zou het aantal Covid-19 patiënten dat buiten de IC verpleegd wordt dan zo hoog zijn opgelopen? Laten we zien:
bron: https://www.stichting-nice.nl/covid-19-op-de-zkh.jsp

Hier zien we inderdaad dat de aantallen de 1e golf benaderen, maar ze zijn nog steeds lager dan de piek in de 1e golf. We kunnen er dus vanuit gaan dat er niet meer verplegend personeel nodig is voor de ‘gewone’ Covid-19 patiënten in het ziekenhuis terwijl we minder dan de helft nodig hebben op de IC als we het vergelijken met de piek van de 1e golf.

Als we nu eens aannemen dat een Covid-19 patiënt op de IC 3x zoveel verplegend personeel vraagt als eentje in een normaal ziekenhuisbed, dan hebben we nu toch nog zo’n 35-40% minder ‘Covid-19 personeel’ nodig dan tijdens de piek van de 1e golf. Het lijkt niet aannemelijk dat er nu zoveel meer personeel ziek thuis zit, dan tijdens die eerste golf.

Het is wellicht verklaarbaar dat er reguliere zorg wordt afgeschaald om het aantal PCR-positieve patiënten in het ziekenhuis te verplegen (als we aannemen dat dit ook personeel-intensiever is dan gemiddeld). We zien namelijk dat het aantal PCR-positieve patiënten weer bijna even hoog is als bij de 1e golf.

Het is echter op basis van de cijfers NIET verklaarbaar dat er IC bedden tekort zouden zijn omdat de bezetting met Covid-19 maar 50% is van het reguliere aantal IC bedden in Nederland. Ook een tekort aan personeel is niet verklaarbaar omdat de totale Covid-19 belasting 35-40% lager is vergeleken met de 1e golf.

Een mogelijke verklaring zou kunnen liggen in het hanteren van protocollen waarin een belangrijke capaciteit aan personeel en bedden achter de hand gehouden wordt voor toekomstige Covid-19 patiënten die er momenteel (nog) niet zijn. Capaciteit die dan ook niet ingezet kan worden voor reguliere zorg of voor het behandelen van kinderen op de IC.

Een dergelijk protocol zou met zekerheid gezonde levensjaren kosten om mogelijk in de toekomst wat levensjaren te sparen.

SOURCE: All Facts Matter