Je bent veeeeeeeeeeeeeeeel rijker dan je denkt, er word heel veel van jouw eigen geld verborgen gehouden.

Je bent veeeeeeeeeeeeeeeel rijker dan je denkt, er word heel veel van jouw eigen geld verborgen gehouden

UPDATE SCHADUW ACCOUNT (Cestui Que Vie Trust)

Informatieve video van Kate Rene Vissers n.a.v. de vondst van het geheime bankrekeningnummer: https://www.4shared.com/vid…/ezluEChoba/20170109_102838.html
Op uw identiteitskaart staat het geheime bankrekeningnummer welke aan uw geboorte-akte is gekoppeld

id-kaart-achterkant

Hier boven een voorbeeld , bij deze zou de i BAN code zijn NL86503101F2401151

Er zit in de kaarten / codes ook verschil tussen man , en vrouw.

Bij mannen is er in de code , een M ( male ), en bij vrouwen een F ( female) verwerkt !

Om uw geheime bankrekeningnummer te achterhalen, gebruik daarvoor deze website: http://www.xe.com/ibancalculator/. Het is de 2e code die op de achterkant van de ID-pas staat, maar dan moet je eerst NL intypen, daar direct achteraan het 16-cijferige nummer met halverwege een letter in ALL CAPS en de laatste 3 letters weglaten en dan BINGO, uw geheime bankrekeningnummer.

SOURCE: https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com

VN-wetenschapper geeft klimaatfraude toe.

NOS Nieuws • Buitenland • 24-01-2010, 17:05 •

Aangepast 24-01-2010, 17:08

*Dit was in 2010, en toch gaan we gewoon door met de klimaatonzin.*

De VN-wetenschapper achter het IPCC-rapport over het smelten van de gletsjers dat laatst werd herroepen, geeft toe dat hij wist dat het rapport niet klopte. De wetenschapper, Dr. Murari Lal, zegt dit in een interview met de Britse krant The Mail on Sunday.

Lal zei dat hij de feitelijk onjuiste informatie in het rapport verwerkte om zo politici aan te zetten tot actie. “Het was van belang voor de regio, dus hadden we het idee dat we het erin moesten stoppen”, zei Lal. Verschillende pogingen van wetenschappers de foutieve informatie te weren uit het rapport werden door Lal genegeerd.

Op basis van de rapporten van het VN-Klimaatpanel (IPCC) baseren regeringen hun klimaatbeleid.

Voodoo-wetenschap Vorige week was de voorzitter van het Klimaatpanel, Raj Pacahauri, genoodzaakt de claim uit het rapport terug te nemen dat in 2035 de gletsjers in het Himalayagebergte zouden zijn gesmolten.  Eerder noemde hij een wetenschappelijk rapport uit India dat stelde dat de VN-claim onhoudbaar was nog ‘voodoo-wetenschap’.

Het Klimaatpanel kwam al eerder in problemen toen hackers documenten vrijgaven waaruit zou blijken dat het panel zich had gebaseerd op gemanipuleerde feiten.

“MUST SEE” Onderzoek complot dood Prins Friso en aanslag Koninginnedag 2009.

Geloof het of niet, na het zien van deze 2 documentaires weet u wel beter hoe onze Koningshuis in elkaar steekt. Het is een valse bende die zich bedient van het volk in elke vorm die je je maar kan bedenken, ook wel sektarische parasieten genoemd. U bloed en zij leven daar van.

Neem even de tijd, echt de moeite waard om te kijken en zeker massaal te delen met vrienden familie en groepen.

SOURCE: changeeuropenow.com

Europese toezichthouder: Slimme meter is bruikbaar voor massasurveillance.

Een netwerk van slimme meters is te gebruiken voor massasurveillance van burgers, zo waarschuwt de Europese privacytoezichthouder EDPS. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven behoort tot de mogelijkheden, aldus een onderdeel van de European Data Protection Supervisor (EDPS).

Met een intervalperiode van vijftien minuten is te achterhalen wanneer bewoners op vakantie zijn en bepaalde religieuze praktijken beoefenen. Denk aan aanpassingen van de dagelijkse routine in het geval van de ramadan.

Bij kortere intervalperiodes is zelfs het gebruik van bepaalde apparaten te herleiden, aldus de it-beleidseenheid van de EDPS. Eerder stelden onderzoekers al vast dat energiemaatschappijen aan de hand van het energieverbruik zelfs kunnen achterhalen naar welke televisieprogramma’s mensen kijken.

Volgens de EDPS zijn veel mensen zich niet bewust van de persoonlijke data die via slimme meters wordt verwerkt, hoe organisaties hier gebruik van maken en welke impact dit op hun privacy kan hebben.

“Wanneer ze niet weten dat persoonlijke data wordt verwerkt is het onmogelijk voor ze om er een geïnformeerde beslissing over te maken. Zodra een slimme meter met ingeschakelde connectiviteit is aangesloten, kan het lastig voor gebruikers zijn om het verzamelen van metergegevens te voorkomen”, aldus de toezichthouder.

De EDPS merkt op dat informatie over realtime energieverbruik grote commerciële waarde kan hebben. Tenzij er voldoende beschermingsmaatregelen worden getroffen dat alleen toegestane partijen deze data voor de opgegeven doelen mogen gebruiken, en zich daarbij aan de privacywetgeving houden, kan het gebruik van slimme meters leiden tot het volgen van het dagelijkse leven van mensen in hun eigen woning.

Bedrijven zouden zo uitgebreide profielen kunnen maken gebaseerd op de huiselijke activiteiten van mensen.

In bepaalde gevallen zouden profielen kunnen worden verrijkt met persoonlijke data van smart homes en andere online en offline bronnen. Deze profielen zijn vervolgens voor allerlei andere doeleinden te gebruiken. Ook politie, belastingautoriteiten, verzekeringsmaatschappijen, werkgevers en andere derde partijen zouden interesse kunnen hebben in informatie over het persoonlijke energieverbruik, zo merkt de EDPS op.

Een netwerk van slimme meters met tweewegscommunicatie zou zelfs onderdeel van een infrastructuur voor massasurveillance kunnen worden. Dit zou via een eenvoudige firmware-update zijn te bereiken, waarbij de meet- en verzendperiodes worden ingekort.

De EDPS adviseert dan ook om gebruikers zelf langere meettijden te laten kiezen en de optie te geven om bepaalde features van hun slimme meter in of uit te schakelen. Ook het gebruik van verschillende “privacy-enhancing technologies” (PETs) kan de risico’s die met het uitlezen van het energieverbruik samenhangen verminderen.

Met de publicatie wil de EDPS de mogelijke privacygevolgen van opkomende technologieën en de bescherming van persoonlijke data bespreken. De toezichthouder merkt op dat het met de publicatie geen beleidspositie kiest.

BY: JDreport

Vrijheid wordt niet gegeven maar genomen.

In de afgelopen jaren heb ik behoorlijk wat zitten wroeten en spitten in de constructies die men bedacht heeft om zichzelf “vrij” of “soeverein” te kunnen verklaren.

Ik heb daar door de jaren heen op facebook een aantal stukken over geschreven die nog regelmatig gedeeld worden en dit bericht wordt dan ook een soort allesomvattende conclusie die ikzelf trok over al die verschillende manieren van het “terugeisen” van een afgeroofd stuk vrijheid via wetgeving, en de naar mijn mening enige echte oplossing die er is om jezelf daadwerkelijk een “soeverein vrij mens” te kunnen noemen want: je bent dat namelijk al.

Het woord ‘soeverein’ is afgeleid van het Latijnse ‘superanus’, dat de ‘opperheer’ aanduidt, de ‘alleenheerser’, die over ‘suprematie’ beschikt. Dit ‘oppergezag’ is over jezelf is iets wat iedereen van zichzelf van nature bezit en je onmogelijk afgenomen kan worden. Iedereen wordt geboren met dezelfde rechten volgens dezelfde natuurwetten en dezelfde biologische eigenschappen die je een mens maken. Niemand krijgt bij geboorte van moeder natuur een speciale titel of functie mee, dat kan alleen als die titel of functie verzonnen wordt door mensen maar belangrijker nog: vervolgens ook geloofd wordt door mensen.

In nederland geloven wij gek genoeg nog steeds dat iemand die zich “koning” mag noemen geboren wordt met dat “recht” , terwijl dat hele systeem alleen in stand wordt gehouden omdat mensen dit geloven, niet omdat er een baby wordt geboren met een speciaal labeltje opgenaaid. Hetzelfde geldt voor ieder andere titel of functie zoals politieagent, premier, burgemeester enzovoorts, al geloven we dan met dit soort titels en functies niet dat dit “geboorterechten” zijn, we geloven wél in het zogenaamde “gezag” wat deze titels en functies via geschreven constructies over ons hebben.

Ik ga niet te diep in op de materie omdat dat teveel uitleg vergt, maar waar het op neer komt is dat we na de geboorte van een kind verplicht zijn binnen 3 dagen (op straffe van hoge boetes) ‘aangifte’ (afgifte) te doen bij het gemeentehuis waar er naast een registratie van de geboorte van een mens een juridische entiteit wordt gecreëerd wat het persoon genoemd wordt. Een abstractie, een rechtspersoon wat we het “natuurlijk persoon” noemen. Alles wat dat betekent is samen te vatten in het simpele feit dat die persoon, die papieren constructie, je eigendom van de staat maakt. Het is een stil eenzijdig contract wat je aangaat zonder dat je je dat realiseert omdat je per slot van rekening nog maar een baby bent en je ouders ook van niks weten. Dit document verwijst dus naar een mens, maar is niet het mens, het is een fictie, een “legale fictie” wat een contradictie in termen is. Kortom: het bestaat slechts op papier.

De samenleving is door de hogere machten dusdanig ingericht dat er geen ontkomen aan is je te onttrekken aan deze constructie, je bent namelijk verplicht een burger te worden. Een burger heeft burgerrechten en dat zijn dus geen mensenrechten want burgerrechten verwijzen naar rechten die burgers bepaalde garanties geven waar nationale en internationale overheden zich aan moeten houden, en mensenrechten gelden voor iedereen en zijn universeel vastgelegd. Als je dus geen burger bent ben je een illegaal en val je onder de mensenrechten. Let op, ik praat nu nog steeds over allemaal verzonnen constructies die enkel op papier bestaan. Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn om het verhaal uiteindelijk te snappen. Niets van dit alles wat ik beschrijf is natuurlijk en bestaat dus ook niet werkelijk, het bestaat alleen omdat wij geloven dat het bestaat en dat dit zo hoort.

Hoe wetgeving nationaal en internationaal werkt is een heel verhaal apart wat voor nu niet belangrijk is, wat vooral belangrijk is is dat je je nogmaals realiseert dat alles wat geschreven staat alleen bestaat omdat het geschreven staat, het zijn geen tastbare feiten die daadwerkelijk bestaan. Het gehele “rechtssysteem” inclusief alle wetgeving verdragen en afspraken zijn uiterst vernuftige constructies die macht creëren voor bepaalde mensen en zullen net zolang bestaan als dat het geloof erin blijft bestaan. Het is werkelijk slechts een kwestie van geloof omdat het alleen het alleen kan bestaan door geloof. Wanneer niemand bijvoorbeeld zou geloven dat een politie uniform zegt: ik ben de baas over jou, dan kan een agent hoog of laag springen, dan zouden zijn gewelddaden hetzelfde behandeld worden als de daden van ieder ander. Het is slechts geloof dat deze daden op een andere manier gezien worden, het is geen waarheid, de daden blijven hetzelfde.

Waarom heeft het nou geen zin om te zoeken naar gaten in de constructies om via die weg te proberen om je “vrijheid” terug te krijgen, oftewel het gezag over jezelf en je eigen leven. Dat heeft er vooral mee te maken dat je in een wereld leeft waar autoriteit indoctrinatie van jongs af aan aangeleerd wordt. Iedereen groeit op met het idee dat je moet luisteren naar de wil van politici die zich gezamenlijk “de regering” noemen. Die regering staat aan het hoofd van een groot lichaam wat we “overheid” noemen en binnen die overheid hebben bepaalde mensen een bepaalde functie met “speciale rechten” waardoor ze meer mogen dan dat jij mag. De meeste mensen gaan er door programmering vanuit dat de overheid het beste voor heeft met iedereen, en via een “democratisch” systeem zeggen ze jou te vertegenwoordigen, hoewel dat een van de grootste mythes is die hardnekkig in stand gehouden wordt is dit toch een algemeen geaccepteerde leugen.

Het geloof in overheid is als een gevangenis in je hoofd. Je bent van nature een volledig vrij mens met dezelfde rechten als iedereen, en alleen al het feit dat jij denkt dat je toestemming nodig hebt van wie dan ook om jou die vrijheid te “geven”, en dat je via gaten in de constructie die vrijheid zou kunnen afdwingen, laat zien dat je nog steeds die gevangenis in je hoofd hebt zitten. Het volledige concept “overheid” en “autoriteit” accepteren als “natuurlijk” is de fundering van die gevangenis. Je moet die gevangenis uit, de deur zit namelijk helemaal niet op slot, en het enige wat je hoeft te doen is ‘m open doen en er doorheen te lopen. Zodra je namelijk door die deur loopt zul je gaan zien wat ik bedoel.

Wij zijn allemaal zo ontzettend diep geprogrammeerd in onze jeugd dat het je voorstellingsvermogen te buiten gaat wanneer er iemand om de hoek komt die tegen je zegt dat je geen toestemming nodig hebt om vrij te zijn en het nooit een morele plicht kan zijn te gehoorzamen aan de dreigementen van politici, wat we wetten noemen. Iedereen die blijft zoeken naar vrijheid binnen een systeem wat ontworpen is om mensen te knechten (tot slaaf te maken) moet gewoon eerlijk tegen zichzelf gaan zijn en de contradictie zien die daar inzit. Het kan niet en is per definitie onmogelijk.

Er zijn mensen die kleine successen hebben geboekt, de reden daarvan is technisch heel ingewikkeld maar tegelijkertijd ook oersimpel, je kan namelijk bewijzen dat een ander mens niet over jou te zeggen heeft, het rechtssysteem is nog altijd gebaseerd op jurisdictie. “Gezag” moet kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk iets over jou te zeggen hebben, dat zij “bevoegdheid” hebben om jou tot bepaalde zaken te dwingen en dat kan dus niet, zelfs niet binnen dit rechtssysteem. Als jij een ander z’n lijf en goed geen schade toebrengt kan niemand jou dwingen tot handelen, ook een overheid niet. Maar de truc die de overheid vervolgens uithaalt om de fraude te verbergen is: het recht van de sterkste laten gelden

Wanneer ik over anarchie praat, hoor ik veel mensen altijd direct blaten “dat kan nooit goed gaan want dan gaat het recht van de sterkste gelden”, dat is niet waar en dat heb ik ook al vaker uitgelegd in vorige berichten. Juist door de macht te centraliseren en bepaalde mensen speciale rechten te geven boven anderen creëer je het recht van de sterkste, en ook in dit geval is de overheid altijd de sterkste omdat zij eindeloos procedures in stand kunnen houden, invloed kunnen uitoefenen op alle spelers in het spel zoals notarissen, advocaten en rechters omdat zij het geroofde geld van de belastingbetaler gebruiken en dus een onuitputtelijke geldbron hebben om mensen decennia lang aan het lijntje te houden in procedures en rechtszaken tot ze financieel uitgeput zijn en op moeten geven.

De grootste kans om het hoogst haalbare te bereiken kun je alleen realiseren als je ontiegelijk veel geld hebt. Alleen, de meeste mensen die ontiegelijk veel geld hebben kunnen een redelijk “vrij leven” “kopen” en zullen zich dus niet branden aan eindeloze gevechten met de overheid. Met veel geld is het veel makkelijker om ambtenaren en politici om te kopen dan je geld te verspillen aan járenlange produces tégen de macht. Met veel geld kun je binnen dit systeem redelijk vrij leven dus waarom zou je je druk maken? En dit is nu precies het verrotte van het hele systeem.

Na alle onderzoek die ik gedaan heb naar alle mogelijke manieren van het claimen van je vrijheid (wat dus een contradictie is) ben ik nog geen enkel daadwerkelijk succesverhaal tegengekomen waarin iemand een concreet stappenplan heeft om te ontsnappen aan de wetten en verplichtingen die de overheid ons oplegt. Mocht ik daar geen gelijk in hebben hoor ik dat graag, maar als men mijn verhaal goed begrepen heeft en werkelijk durft te snappen wat ik nu al een heel tijdje snap, dan kun je begrijpen dat je geen succesverhalen kan verwachten als je als ingeschreven slaaf bij de meester gaat bedelen om je vrijheid, en de spelregels van de meester moet volgen in een systeem wat gecreëerd is om de macht bij de meester te houden.

Toen ik aan het begin zei dat ik de enige echte oplossing weet hoe je jezelf daadwerkelijk een “soeverein” of “vrij mens” kan noemen zonder daar toestemming voor te gaan vragen bij de meester zei ik daarbij al: je bent het al, je bent al vrij. Het enige wat in de weg zit is een geloof dat er mensen zijn die het recht om te heersen hebben. Wanneer je tegen autoriteit bent denken veel mensen direct dat je asociaal bent of graag crimineel gedrag vertoond en dat je daarom je wilt onttrekken aan de heersende wetgeving. Dit is echter een groot misverstand. Wanneer je dat als eerst denkt is dat meestal iets in jezelf wat je projecteert op ieder ander omdat je zelf misschien wel bang bent voor wat je zal doen als je je niet aan wetten van een externe partij hoeft te houden.

Niemand heeft het recht om te heersen, ook niet als anderen vinden van wel. Ook als het democratisch besloten is heeft nog steeds niemand het natuurlijke recht om te heersen over anderen. Als iemand iets tegen “het recht om te heersen” heeft, betekent dat niet dat diegene een slecht mens is wat graag zonder regels wilt leven, het betekent meestal dat diegene een goed mens is wat niet gedwongen wil worden door anderen in hoe die z’n leven moet leven. Iedereen leeft op dit moment een gedwongen leven waarin er vrij weinig keuze is en het vooral neerkomt op meegaan met dat waar je toe gedwongen wordt, zogenaamd via een “democratisch”proces. Het klinkt allemaal heel leuk en aardig, maar ieder individu hoort volledig zelf te kunnen beschikken over zijn eigen leven en hoe die dat in wil richten. Anders dan wat wij ingeprent krijgen zijn wij geen wilde beesten en gaat groepsbelang absoluut niet boven het belang van het individu.

De enige manier om je vrijheid te claimen is door uit die mentale gevangenis te stappen en in te gaan zien dat jij al volledig vrij bént, en alleen omdat iedereen om je heen nog in die mentale gevangenis zit, is het niet mogelijk om in vrijheid te kunnen leven. Dé oplossing is dus niet om eindeloos te gaan smeken bij de meester, de oplossing is om je medemens te helpen uit die mentale gevangenis te stappen en hen in te laten zien dat het niet correct is dat hun leven beheerst wordt door de grillen van politici en de tirannie van de meerderheid. Mensen moeten gaan beseffen dat zij hun eigen slavernij in stand houden en dat je nooit zal krijgen wat je wil door op politici te stemmen laat staan waar je recht op hebt.

Vrijheid wordt niet gegeven, vrijheid wordt genomen. Hoe meer mensen een non-agressie principe gaan snappen en gaan leren dat het enige wat er nodig is voor een fantastische waarlijk vrije samenleving een diep begrip van bewustzijn en ware moraliteit is, een andere omgang met elkaar wat geleerd moet worden en zeker niet aan zal komen waaien. De eerste stap is het onder het bewustzijn van de mensen brengen dat autoriteit niet bestaat en dat dwang niet de manier is van omgang met elkaar. Want de enige reden dat een overheid een overheid kan heten en z’n macht kan uitoefenen op mensen is omdat ze dwang uit hun naam “legaal” hebben gemaakt, omdat jij dat gelooft dat dat kan.

Ik zei al eerder, als niemand meer gelooft dat bij een bepaalde functie speciale bevoegdheden horen (omdat dit ook niet op waarheid gebaseerd is) en dus iedereen snapt dat iedereen dezelfde rechten heeft en daarmee ook dezelfde verantwoordelijkheden dan houdt het concept overheid direct op te bestaan. Je moet dus niet smeken bij de meester maar je moet stoppen met geloven in iets wat je in slavernij houdt. Het is de enige oplossing om te ontsnappen aan de “legale fictie”, de autoriteit van een regering en de dreigementen die ze wetgeving noemen.

De eenling gaat niks bereiken tegen een met geloof in autoriteit geïndoctrineerde overmacht. Dat is de reden van alle mislukte pogingen. De enige manier om succesvol te zijn is door samen te werken en door de groep groot genoeg zien te krijgen. Ongeacht wat je verdere overtuigingen in het leven zijn, samenwerking zal leiden tot succes.

Er is maar één weg die we kunnen nemen naar vrijheid: realiseren dat we dat niet van iemand gaan krijgen, maar gaan beseffen dat we dat van nature al zijn.

By: Don Maarten