Europese toezichthouder: Slimme meter is bruikbaar voor massasurveillance.

Een netwerk van slimme meters is te gebruiken voor massasurveillance van burgers, zo waarschuwt de Europese privacytoezichthouder EDPS. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven behoort tot de mogelijkheden, aldus een onderdeel van de European Data Protection Supervisor (EDPS).

Met een intervalperiode van vijftien minuten is te achterhalen wanneer bewoners op vakantie zijn en bepaalde religieuze praktijken beoefenen. Denk aan aanpassingen van de dagelijkse routine in het geval van de ramadan.

Bij kortere intervalperiodes is zelfs het gebruik van bepaalde apparaten te herleiden, aldus de it-beleidseenheid van de EDPS. Eerder stelden onderzoekers al vast dat energiemaatschappijen aan de hand van het energieverbruik zelfs kunnen achterhalen naar welke televisieprogramma’s mensen kijken.

Volgens de EDPS zijn veel mensen zich niet bewust van de persoonlijke data die via slimme meters wordt verwerkt, hoe organisaties hier gebruik van maken en welke impact dit op hun privacy kan hebben.

“Wanneer ze niet weten dat persoonlijke data wordt verwerkt is het onmogelijk voor ze om er een geïnformeerde beslissing over te maken. Zodra een slimme meter met ingeschakelde connectiviteit is aangesloten, kan het lastig voor gebruikers zijn om het verzamelen van metergegevens te voorkomen”, aldus de toezichthouder.

De EDPS merkt op dat informatie over realtime energieverbruik grote commerciële waarde kan hebben. Tenzij er voldoende beschermingsmaatregelen worden getroffen dat alleen toegestane partijen deze data voor de opgegeven doelen mogen gebruiken, en zich daarbij aan de privacywetgeving houden, kan het gebruik van slimme meters leiden tot het volgen van het dagelijkse leven van mensen in hun eigen woning.

Bedrijven zouden zo uitgebreide profielen kunnen maken gebaseerd op de huiselijke activiteiten van mensen.

In bepaalde gevallen zouden profielen kunnen worden verrijkt met persoonlijke data van smart homes en andere online en offline bronnen. Deze profielen zijn vervolgens voor allerlei andere doeleinden te gebruiken. Ook politie, belastingautoriteiten, verzekeringsmaatschappijen, werkgevers en andere derde partijen zouden interesse kunnen hebben in informatie over het persoonlijke energieverbruik, zo merkt de EDPS op.

Een netwerk van slimme meters met tweewegscommunicatie zou zelfs onderdeel van een infrastructuur voor massasurveillance kunnen worden. Dit zou via een eenvoudige firmware-update zijn te bereiken, waarbij de meet- en verzendperiodes worden ingekort.

De EDPS adviseert dan ook om gebruikers zelf langere meettijden te laten kiezen en de optie te geven om bepaalde features van hun slimme meter in of uit te schakelen. Ook het gebruik van verschillende “privacy-enhancing technologies” (PETs) kan de risico’s die met het uitlezen van het energieverbruik samenhangen verminderen.

Met de publicatie wil de EDPS de mogelijke privacygevolgen van opkomende technologieën en de bescherming van persoonlijke data bespreken. De toezichthouder merkt op dat het met de publicatie geen beleidspositie kiest.

BY: JDreport

Vrijheid wordt niet gegeven maar genomen.

In de afgelopen jaren heb ik behoorlijk wat zitten wroeten en spitten in de constructies die men bedacht heeft om zichzelf “vrij” of “soeverein” te kunnen verklaren.

Ik heb daar door de jaren heen op facebook een aantal stukken over geschreven die nog regelmatig gedeeld worden en dit bericht wordt dan ook een soort allesomvattende conclusie die ikzelf trok over al die verschillende manieren van het “terugeisen” van een afgeroofd stuk vrijheid via wetgeving, en de naar mijn mening enige echte oplossing die er is om jezelf daadwerkelijk een “soeverein vrij mens” te kunnen noemen want: je bent dat namelijk al.

Het woord ‘soeverein’ is afgeleid van het Latijnse ‘superanus’, dat de ‘opperheer’ aanduidt, de ‘alleenheerser’, die over ‘suprematie’ beschikt. Dit ‘oppergezag’ is over jezelf is iets wat iedereen van zichzelf van nature bezit en je onmogelijk afgenomen kan worden. Iedereen wordt geboren met dezelfde rechten volgens dezelfde natuurwetten en dezelfde biologische eigenschappen die je een mens maken. Niemand krijgt bij geboorte van moeder natuur een speciale titel of functie mee, dat kan alleen als die titel of functie verzonnen wordt door mensen maar belangrijker nog: vervolgens ook geloofd wordt door mensen.

In nederland geloven wij gek genoeg nog steeds dat iemand die zich “koning” mag noemen geboren wordt met dat “recht” , terwijl dat hele systeem alleen in stand wordt gehouden omdat mensen dit geloven, niet omdat er een baby wordt geboren met een speciaal labeltje opgenaaid. Hetzelfde geldt voor ieder andere titel of functie zoals politieagent, premier, burgemeester enzovoorts, al geloven we dan met dit soort titels en functies niet dat dit “geboorterechten” zijn, we geloven wél in het zogenaamde “gezag” wat deze titels en functies via geschreven constructies over ons hebben.

Ik ga niet te diep in op de materie omdat dat teveel uitleg vergt, maar waar het op neer komt is dat we na de geboorte van een kind verplicht zijn binnen 3 dagen (op straffe van hoge boetes) ‘aangifte’ (afgifte) te doen bij het gemeentehuis waar er naast een registratie van de geboorte van een mens een juridische entiteit wordt gecreëerd wat het persoon genoemd wordt. Een abstractie, een rechtspersoon wat we het “natuurlijk persoon” noemen. Alles wat dat betekent is samen te vatten in het simpele feit dat die persoon, die papieren constructie, je eigendom van de staat maakt. Het is een stil eenzijdig contract wat je aangaat zonder dat je je dat realiseert omdat je per slot van rekening nog maar een baby bent en je ouders ook van niks weten. Dit document verwijst dus naar een mens, maar is niet het mens, het is een fictie, een “legale fictie” wat een contradictie in termen is. Kortom: het bestaat slechts op papier.

De samenleving is door de hogere machten dusdanig ingericht dat er geen ontkomen aan is je te onttrekken aan deze constructie, je bent namelijk verplicht een burger te worden. Een burger heeft burgerrechten en dat zijn dus geen mensenrechten want burgerrechten verwijzen naar rechten die burgers bepaalde garanties geven waar nationale en internationale overheden zich aan moeten houden, en mensenrechten gelden voor iedereen en zijn universeel vastgelegd. Als je dus geen burger bent ben je een illegaal en val je onder de mensenrechten. Let op, ik praat nu nog steeds over allemaal verzonnen constructies die enkel op papier bestaan. Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn om het verhaal uiteindelijk te snappen. Niets van dit alles wat ik beschrijf is natuurlijk en bestaat dus ook niet werkelijk, het bestaat alleen omdat wij geloven dat het bestaat en dat dit zo hoort.

Hoe wetgeving nationaal en internationaal werkt is een heel verhaal apart wat voor nu niet belangrijk is, wat vooral belangrijk is is dat je je nogmaals realiseert dat alles wat geschreven staat alleen bestaat omdat het geschreven staat, het zijn geen tastbare feiten die daadwerkelijk bestaan. Het gehele “rechtssysteem” inclusief alle wetgeving verdragen en afspraken zijn uiterst vernuftige constructies die macht creëren voor bepaalde mensen en zullen net zolang bestaan als dat het geloof erin blijft bestaan. Het is werkelijk slechts een kwestie van geloof omdat het alleen het alleen kan bestaan door geloof. Wanneer niemand bijvoorbeeld zou geloven dat een politie uniform zegt: ik ben de baas over jou, dan kan een agent hoog of laag springen, dan zouden zijn gewelddaden hetzelfde behandeld worden als de daden van ieder ander. Het is slechts geloof dat deze daden op een andere manier gezien worden, het is geen waarheid, de daden blijven hetzelfde.

Waarom heeft het nou geen zin om te zoeken naar gaten in de constructies om via die weg te proberen om je “vrijheid” terug te krijgen, oftewel het gezag over jezelf en je eigen leven. Dat heeft er vooral mee te maken dat je in een wereld leeft waar autoriteit indoctrinatie van jongs af aan aangeleerd wordt. Iedereen groeit op met het idee dat je moet luisteren naar de wil van politici die zich gezamenlijk “de regering” noemen. Die regering staat aan het hoofd van een groot lichaam wat we “overheid” noemen en binnen die overheid hebben bepaalde mensen een bepaalde functie met “speciale rechten” waardoor ze meer mogen dan dat jij mag. De meeste mensen gaan er door programmering vanuit dat de overheid het beste voor heeft met iedereen, en via een “democratisch” systeem zeggen ze jou te vertegenwoordigen, hoewel dat een van de grootste mythes is die hardnekkig in stand gehouden wordt is dit toch een algemeen geaccepteerde leugen.

Het geloof in overheid is als een gevangenis in je hoofd. Je bent van nature een volledig vrij mens met dezelfde rechten als iedereen, en alleen al het feit dat jij denkt dat je toestemming nodig hebt van wie dan ook om jou die vrijheid te “geven”, en dat je via gaten in de constructie die vrijheid zou kunnen afdwingen, laat zien dat je nog steeds die gevangenis in je hoofd hebt zitten. Het volledige concept “overheid” en “autoriteit” accepteren als “natuurlijk” is de fundering van die gevangenis. Je moet die gevangenis uit, de deur zit namelijk helemaal niet op slot, en het enige wat je hoeft te doen is ‘m open doen en er doorheen te lopen. Zodra je namelijk door die deur loopt zul je gaan zien wat ik bedoel.

Wij zijn allemaal zo ontzettend diep geprogrammeerd in onze jeugd dat het je voorstellingsvermogen te buiten gaat wanneer er iemand om de hoek komt die tegen je zegt dat je geen toestemming nodig hebt om vrij te zijn en het nooit een morele plicht kan zijn te gehoorzamen aan de dreigementen van politici, wat we wetten noemen. Iedereen die blijft zoeken naar vrijheid binnen een systeem wat ontworpen is om mensen te knechten (tot slaaf te maken) moet gewoon eerlijk tegen zichzelf gaan zijn en de contradictie zien die daar inzit. Het kan niet en is per definitie onmogelijk.

Er zijn mensen die kleine successen hebben geboekt, de reden daarvan is technisch heel ingewikkeld maar tegelijkertijd ook oersimpel, je kan namelijk bewijzen dat een ander mens niet over jou te zeggen heeft, het rechtssysteem is nog altijd gebaseerd op jurisdictie. “Gezag” moet kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk iets over jou te zeggen hebben, dat zij “bevoegdheid” hebben om jou tot bepaalde zaken te dwingen en dat kan dus niet, zelfs niet binnen dit rechtssysteem. Als jij een ander z’n lijf en goed geen schade toebrengt kan niemand jou dwingen tot handelen, ook een overheid niet. Maar de truc die de overheid vervolgens uithaalt om de fraude te verbergen is: het recht van de sterkste laten gelden

Wanneer ik over anarchie praat, hoor ik veel mensen altijd direct blaten “dat kan nooit goed gaan want dan gaat het recht van de sterkste gelden”, dat is niet waar en dat heb ik ook al vaker uitgelegd in vorige berichten. Juist door de macht te centraliseren en bepaalde mensen speciale rechten te geven boven anderen creëer je het recht van de sterkste, en ook in dit geval is de overheid altijd de sterkste omdat zij eindeloos procedures in stand kunnen houden, invloed kunnen uitoefenen op alle spelers in het spel zoals notarissen, advocaten en rechters omdat zij het geroofde geld van de belastingbetaler gebruiken en dus een onuitputtelijke geldbron hebben om mensen decennia lang aan het lijntje te houden in procedures en rechtszaken tot ze financieel uitgeput zijn en op moeten geven.

De grootste kans om het hoogst haalbare te bereiken kun je alleen realiseren als je ontiegelijk veel geld hebt. Alleen, de meeste mensen die ontiegelijk veel geld hebben kunnen een redelijk “vrij leven” “kopen” en zullen zich dus niet branden aan eindeloze gevechten met de overheid. Met veel geld is het veel makkelijker om ambtenaren en politici om te kopen dan je geld te verspillen aan járenlange produces tégen de macht. Met veel geld kun je binnen dit systeem redelijk vrij leven dus waarom zou je je druk maken? En dit is nu precies het verrotte van het hele systeem.

Na alle onderzoek die ik gedaan heb naar alle mogelijke manieren van het claimen van je vrijheid (wat dus een contradictie is) ben ik nog geen enkel daadwerkelijk succesverhaal tegengekomen waarin iemand een concreet stappenplan heeft om te ontsnappen aan de wetten en verplichtingen die de overheid ons oplegt. Mocht ik daar geen gelijk in hebben hoor ik dat graag, maar als men mijn verhaal goed begrepen heeft en werkelijk durft te snappen wat ik nu al een heel tijdje snap, dan kun je begrijpen dat je geen succesverhalen kan verwachten als je als ingeschreven slaaf bij de meester gaat bedelen om je vrijheid, en de spelregels van de meester moet volgen in een systeem wat gecreëerd is om de macht bij de meester te houden.

Toen ik aan het begin zei dat ik de enige echte oplossing weet hoe je jezelf daadwerkelijk een “soeverein” of “vrij mens” kan noemen zonder daar toestemming voor te gaan vragen bij de meester zei ik daarbij al: je bent het al, je bent al vrij. Het enige wat in de weg zit is een geloof dat er mensen zijn die het recht om te heersen hebben. Wanneer je tegen autoriteit bent denken veel mensen direct dat je asociaal bent of graag crimineel gedrag vertoond en dat je daarom je wilt onttrekken aan de heersende wetgeving. Dit is echter een groot misverstand. Wanneer je dat als eerst denkt is dat meestal iets in jezelf wat je projecteert op ieder ander omdat je zelf misschien wel bang bent voor wat je zal doen als je je niet aan wetten van een externe partij hoeft te houden.

Niemand heeft het recht om te heersen, ook niet als anderen vinden van wel. Ook als het democratisch besloten is heeft nog steeds niemand het natuurlijke recht om te heersen over anderen. Als iemand iets tegen “het recht om te heersen” heeft, betekent dat niet dat diegene een slecht mens is wat graag zonder regels wilt leven, het betekent meestal dat diegene een goed mens is wat niet gedwongen wil worden door anderen in hoe die z’n leven moet leven. Iedereen leeft op dit moment een gedwongen leven waarin er vrij weinig keuze is en het vooral neerkomt op meegaan met dat waar je toe gedwongen wordt, zogenaamd via een “democratisch”proces. Het klinkt allemaal heel leuk en aardig, maar ieder individu hoort volledig zelf te kunnen beschikken over zijn eigen leven en hoe die dat in wil richten. Anders dan wat wij ingeprent krijgen zijn wij geen wilde beesten en gaat groepsbelang absoluut niet boven het belang van het individu.

De enige manier om je vrijheid te claimen is door uit die mentale gevangenis te stappen en in te gaan zien dat jij al volledig vrij bént, en alleen omdat iedereen om je heen nog in die mentale gevangenis zit, is het niet mogelijk om in vrijheid te kunnen leven. Dé oplossing is dus niet om eindeloos te gaan smeken bij de meester, de oplossing is om je medemens te helpen uit die mentale gevangenis te stappen en hen in te laten zien dat het niet correct is dat hun leven beheerst wordt door de grillen van politici en de tirannie van de meerderheid. Mensen moeten gaan beseffen dat zij hun eigen slavernij in stand houden en dat je nooit zal krijgen wat je wil door op politici te stemmen laat staan waar je recht op hebt.

Vrijheid wordt niet gegeven, vrijheid wordt genomen. Hoe meer mensen een non-agressie principe gaan snappen en gaan leren dat het enige wat er nodig is voor een fantastische waarlijk vrije samenleving een diep begrip van bewustzijn en ware moraliteit is, een andere omgang met elkaar wat geleerd moet worden en zeker niet aan zal komen waaien. De eerste stap is het onder het bewustzijn van de mensen brengen dat autoriteit niet bestaat en dat dwang niet de manier is van omgang met elkaar. Want de enige reden dat een overheid een overheid kan heten en z’n macht kan uitoefenen op mensen is omdat ze dwang uit hun naam “legaal” hebben gemaakt, omdat jij dat gelooft dat dat kan.

Ik zei al eerder, als niemand meer gelooft dat bij een bepaalde functie speciale bevoegdheden horen (omdat dit ook niet op waarheid gebaseerd is) en dus iedereen snapt dat iedereen dezelfde rechten heeft en daarmee ook dezelfde verantwoordelijkheden dan houdt het concept overheid direct op te bestaan. Je moet dus niet smeken bij de meester maar je moet stoppen met geloven in iets wat je in slavernij houdt. Het is de enige oplossing om te ontsnappen aan de “legale fictie”, de autoriteit van een regering en de dreigementen die ze wetgeving noemen.

De eenling gaat niks bereiken tegen een met geloof in autoriteit geïndoctrineerde overmacht. Dat is de reden van alle mislukte pogingen. De enige manier om succesvol te zijn is door samen te werken en door de groep groot genoeg zien te krijgen. Ongeacht wat je verdere overtuigingen in het leven zijn, samenwerking zal leiden tot succes.

Er is maar één weg die we kunnen nemen naar vrijheid: realiseren dat we dat niet van iemand gaan krijgen, maar gaan beseffen dat we dat van nature al zijn.

By: Don Maarten

Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI.

Het KNMI heeft drie jaar geleden ten onrechte een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) uit de boeken geschrapt. Dat concludeert een team van vier onafhankelijke onderzoekers vandaag in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”.

De vier onderzoekers (Rob de Vos, Frans Dijkstra, Jan Ruis en Marcel Crok) presenteren hun bevindingen vanmiddag (7 maart) om 14:00 uur in Amsterdam tijdens de derde Ontgroeningsdag van Stichting de Groene Rekenkamer (https://ontgroeningsdag.nl/).

Aanleiding voor het onderzoek was de hete zomer van 2018 toen er twee officiële hittegolven plaatsvonden. Een hittegolf treedt op als het in De Bilt vijf dagen minimaal 25°C is waarvan drie dagen minimaal 30°C. Het KNMI stelde in de media dat hittegolven nu veel vaker voorkomen dan een eeuw geleden. Die claim gaat echter pas op na de temperatuurcorrecties (in jargon homogenisatie genoemd) die het KNMI in 2016 doorvoerde. Vóór de correcties vonden er 23 hittegolven plaats in de periode 1901-1951 tegenover 19 hittegolven in de aanzienlijk langere periode 1951-2018 en kwamen hittegolven dus juist vroeger vaker voor. Door de temperatuurcorrecties van het KNMI verdwenen er echter 16 van de 23 ‘oude’ hittegolven en werd de verdeling dus 7 hittegolven in de periode 1901-1951 tegenover 19 in de periode sinds 1951.

Aanleiding voor de temperatuurcorrecties waren de verandering van de meethut in De Bilt in 1950 en de verplaatsing van de meethut met 300 meter op het terrein van het KNMI in 1951. Het KNMI stelde dat het de dagelijkse temperatuurmetingen in de periode 1901-1951 nooit voor die veranderingen had gecorrigeerd en dat dat wel nodig was. Het KNMI corrigeerde de oude metingen in De Bilt met een statistische methode (percentile matching method) en door De Bilt voor en na de overgang van meethut/locatiewisseling te vergelijken met station Eelde.

De vier onderzoekers hebben niet alleen geprobeerd om de gehanteerde methode te reproduceren maar ook gekeken of er wel voldoende aanleiding was om de oude metingen te homogeniseren. Hieronder volgen een aantal bevindingen:

1)     De temperatuur in De Bilt ging tussen 1949 en 1956 behoorlijk naar beneden. Deze dip werd door het KNMI gezien als een van de belangrijkste redenen om de homogenisatie uit te voeren. Maar een analyse van stations in de wijde omgeving (Nederland maar ook Duitsland) laat zien dat diezelfde afkoeling ook daar plaatsvond. Het KNMI heeft dit zelf niet laten zien.

2)     Normaal gesproken doen onderzoekers een tijdlang parallelmetingen met de oude en de nieuwe meethut. Het KNMI stelt dat dat in De Bilt helaas niet gebeurd is, maar oude documenten (en zelfs een foto) wijzen uit dat dat wel gebeurd is. De onderzoekers hebben de parallelmetingen opgevraagd bij het KNMI maar niet gekregen. Deze oude metingen dienen wat betreft de onderzoekers zo snel mogelijk openbaar gemaakt te worden.

3)     In de periode 2003-2005 heeft het KNMI parallelmetingen uitgevoerd op verschillende locaties op het terrein in De Bilt, waaronder de oude meetlocatie. Die metingen lijken de grote correcties van de maximumtemperaturen tot 1,9°C dan ook niet te rechtvaardigen.

4)     Er is een statistische reden die de homogenisatie in De Bilt verdacht maakt. Het percentage tropische dagen (dagen warmer dan 30°C) in de periode vóór de wijziging (1906-1951) ten opzichte van erna (1951-2016) zakt in De Bilt veel verder dan bij de overige vier hoofdstations in Nederland (De Kooy, Beek, Eelde en Vlissingen). Na homogenisatie bedraagt dat percentage bij de overige vier hoofdstations tussen de 35 en 39% terwijl het in De Bilt zakt naar 26%. Deze verschillen zijn niet genoemd door het KNMI.

5)     De Bilt is gecorrigeerd aan de hand van station Eelde dat 150 km ten noordoosten van het KNMI ligt. Eerder bij de Centraal Nederlandse Temperatuurreeks werd gesteld door het KNMI dat Eelde daarvoor niet geschikt was. Waarom nu juist alleen Eelde geschikt was is onvoldoende gemotiveerd door het KNMI. Een nadeel van Eelde is dat metingen daar pas in 1946 begonnen. Daardoor konden slechts vier jaar aan data vóór de breuk (1946-1949) gebruikt worden en die werden vergeleken met vier jaar na de breuk (1952-1955). Uit het onderzoek blijkt dat de methode gevoelig is voor de lengte van de periode.

6)     Het is de onderzoekers niet gelukt om op basis van de procedure zoals beschreven door het KNMI de homogenisatie volledig te reproduceren. Met name jaren met warme zomers worden door het KNMI sterk naar beneden bijgesteld. Bijvoorbeeld voor 1947 – een jaar met oorspronkelijk vier hittegolven – komt het KNMI tot veel lagere maximumtemperaturen dan de onderzoekers in hun reconstructie.

7)     Het KNMI heeft door de homogenisatie het aantal tropische dagen en hittegolven vóór 1951 sterk verminderd: van 164 tropische dagen naar 76, en van 23 naar 7 hittegolven. De onderzoekers komen bij hun reconstructie (met dus dezelfde methode als het KNMI) echter tot 122 tropische dagen en 13 hittegolven. Dit betekent niet dat dit aantal als ‘het juiste’ beschouwd moet worden. De conclusie is wel dat de homogenisatie van het KNMI heeft geresulteerd in een sterke overcorrectie van de temperatuur op warme dagen.

8)     Het feit dat schijnbaar arbitraire keuzen in de methodiek (percentielberekening, middeling, lengte van de vergelijkingsperiode) veel invloed hebben op de uitkomsten van de homogenisatie, laat zien dat deze methode niet geschikt is om dagwaarden te corrigeren met de pretentie van een nauwkeurigheid van 0,1 graad.

9)     De onderzoekers hebben tenslotte onderzocht hoe gevoelig de homogenisatie van De Bilt is voor de keuze van het vergelijkingsstation. Dat effect blijkt groot te zijn. Met Beek als vergelijkingsstation vinden zij voor De Bilt minder grote correcties voor de maximumtemperaturen en meer tropische dagen. Met Aachen als vergelijkingsstation vinden ze voor De Bilt geen correctie voor de maximumtemperaturen en veel meer tropische dagen. Met geen enkel representatief vergelijkingsstation noch het door de onderzoekers geselecteerde Duits-Nederlandse ensemble vinden zij zo weinig tropische dagen in De Bilt als het KNMI aan de hand van Eelde. De onderzoekers concluderen dan ook dat de methode van KNMI afhankelijk is van arbitraire keuzen en daarom niet geschikt is om de klimatologische geschiedenis ingrijpend aan te passen.

10)  De onderzoekers raden aan om de homogenisatie ongedaan te maken en met een breder opgezet team (waaronder ook wetenschappers van buiten het KNMI) een nieuwe start te maken. Het KNMI zou zich voorlopig moeten onthouden van claims over een vermeende toegenomen trend in hittegolven in Nederland.

Het rapport is hier te downloaden.

De ongrondwettige vlucht van koningin Wilhelmina en haar regering (mei 1940)

Terwijl de strijd nog in volle gang was – en er nog dagelijks Nederlandse militairen sneuvelden – vluchtte koningin Wilhelmina en haar regering op 13 mei 1940 naar Engeland.

01-25

Vijf dagen daarvoor, op 8 mei 1940, had de Nederlandse pers nog het volgende uit de mond van prinses Juliana vernomen:

.

(Merk op dat prinses Juliana schreef dat Van Loon behoorde te weten dat vijf eeuwen lang het Huis van Oranje voor geen enkel gevaar op de vlucht is geslagen. Dit is natuurlijk bezijden de waarheid, want in 1795 was stadhouder Willem V ook al met zijn gezin naar Engeland gevlucht.)

– In de ochtend van 13 mei 1940 kwam het prinselijk gezin aan in Harwich.

– Om 10 uur die ochtend vertrok koningin Wilhelmina naar Hoek van Holland, waar een Engelse torpedobootjager [de HMS ‘Hereward’] op haar wachtte.

– Een uur eerder [rond 9 uur] had het kabinet-De Geer te horen gekregen dat de koningin zou vetrekken. Waarheen was niet duidelijk.

– ’s Avonds om 19.20 uur vertrok ook de ministerraad met een Engelse torpedobootjager uit Hoek van Holland naar Engeland, echter zonder de ministers Steenberghe en Van Rhijn, zonder enige opdracht aan de opperbevelhebber generaal Winkelman, zonder bericht aan de voorzitters van de Kamers en zonder enige overdracht van bevoegdheden aan de secretarissen-generaal.

– Minster Steenberghe heeft later de secretarissen-generaal en generaal Winkelman in een bijeenkomst in kennis gesteld van het uitwijken van koningin en regering en het gezag overgedragen aan Winkelman. (Bron: Drs. R.L. Schuursma, ‘Bericht van de Tweede Wereldoorlog’, p.378-379.)

(Toen generaal Winkelman in krijgsgevangenschap geraakte, ging het gezag over naar Rijkscommissaris Seyss-Inquart.)

400517.jpg

Op 13 mei 1941 stond er het volgende in de Nieuwe Leidsche Courant en andere dagbladen te lezen:

02-20.jpg

Dit ‘vluchtverhaal’ werd lange tijd als Duitse propaganda beschouwd, totdat in het archief van het Britse War Cabinet een niet eerder gepubliceerd document werd aangetroffen, waaruit glashard bleek dat er wel degelijk in de herfst van 1939 via de Engelse gezant Neville Bland volop onderhandelingen gaande waren met de Britten over het vertrek van het Nederlandse koninklijke gezin naar Engeland.

Hieronder de eerste voorbereiding op 13 november 1939 (klik HIER voor de bijzonderheden).

391113-1.jpg

De historicus Kikkert schrijft in zijn boek ‘De Prins in Londen’:

‘De mythe dat de Oranjes min of meer onverwacht in de meidagen 1940 gedwongen werden het vaderland te verlaten, terwijl zij dat nooit van plan waren, kan inmiddels als achterhaald worden beschouwd. Er waren eerdere, meer en uitgebreidere voorbereidingen voor een vertrek getroffen dan algemeen bekend is geworden; de weergave in het beeldvormende standaardwerk van dr. Loe de Jong is in dit opzicht op z’n minst onvolledig. De Prins der Nederlanden ging dus mee naar Engeland en volgde daarbij een van de vluchtroutes, die voorafgaande winter nauwkeurig was bepaald. Nog vijf dagen vóór de Duitse inval had prins Bernhard, slechts vergezeld van één ondergeschikte, alle wijkplaatsen en vluchtroutes persoonlijk geïnspecteerd. Wilhelmina vond het niet nodig de ministers op de hoogte te stellen van haar vertrek, ook niet de eerste minister jhr. D.J. de Geer (CHU) en minister van Oorlog A.Q.H. Dijxhoorn (partijloos). Zij bleven tot het laatste ogenblik onkundig van Wilhelmina’s plannen.’ (Bron: J.G. Kikkert, ‘De Prins in Londen’, 2004, p.10-12.)

pbvlucht.jpg

De reactie van oud-minister-president Colijn

Verontwaardiging over het vertrek van de Nederlandse regering en over de capitulatie deed Colijn de gal overlopen, zoals bleek uit het hoofdredactionele commentaar ‘Het Einde’ dat op 15 mei 1940 in De Standaard verscheen. Zonder het woord zelf uit de pen te laten vloeien, beschuldigde hij de ministers toch wel degelijk van lafheid.

colijn40.jpg

De reactie van de burgemeester van Zwolle, Arnoldus van Walsum

En zo sprak burgemeester Van Walsum op 15 mei 1940 voor de radiodistributie de bevolking toe: “Dat de koningin met de regering vlucht, terwijl er nog jongens voor haar in het vuur gaan, is misdadig. Deze handelwijze is mij onbegrijpelijk voor een vorstin uit het Huis van Oranje”.

Opmerking van oud-verzetsman mr. J.E van Starp in 1950

‘Toen de Duitsers in mei 1940 ons land onder de voet liepen, is onze toenmalige regering gevlucht, ons daarbij in de grootste moeilijkheden aan ons lot overlatende. Achteraf is door deze lieden het voorwendsel *) bedacht dat zij doelbewust naar Engeland zouden zijn gegaan om van daaruit de strijd tegen de overweldiger voort te zetten. Daargelaten dat aan zo’n voorwendsel niet de minste waarde kan worden toegekend, indien dit verzonnen is, schiep dit een valse indruk omtrent de mentaliteit van deze lieden; de indruk namelijk, dat plichtslievendheid, strijdkracht en vaderlandsliefde de drijfveer van hun handelen was, en wij hier in Holland hebben daar in al onze ellende maar al te graag in geloofd. In Londen werd dit gezelschap gecompleteerd door zeer vele, soms hoge officieren, die in de meidagen het laagste hadden gedaan wat een militair maar kan doen, namelijk hun regiment in oorlogstijd in de steek laten. *) Dit is later door de Parlementaire Enquête Commissie bevestigd.’ (Bron: mr. J.E. van Starp, ‘De dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk’, 1950, p.32-33.)

Dat men er in de loop van de oorlogsjaren, niet in de laatste plaats door de propaganda van Radio Oranje, anders over is gaan denken, neemt niet weg dat velen op 14 mei 1940 diep verontwaardigd waren en zich in de steek gelaten voelden. Heel wat manschappen van de marinekazerne te Amsterdam smeten die dag uit pure frustratie de wapens en munitie in het IJ. In Den Haag is het voorgekomen dat men slalommend de straat over moest vanwege de her en der uit de ramen geworpen statieportretten van de ontkomen koningin. Nog steeds leven er ooggetuigen die dit kunnen bevestigen. (Bron: Nanda van der Zee, De Volkskrant, 27 februari 2001.)

Bijzonderheden betreffende artikel 21 van de grondwet (citaten)

Artikel 21:‘In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.’ (Bron: J.A. Fruin, ‘De Nederlandse wetboeken’, p.4.)

Koningin Wilhelmina op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon: ‘Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!’

‘Wilhelmina heeft met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij het [pas in 1983 geschrapte] artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite opgeheven.’ (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

‘Volgens artikel 21 van de in 1940 geldende grondwet mocht de zetel van de regering ‘in geen geval’ naar het buitenland worden verplaatst. De Nederlandse regering die gedurende de oorlog vanuit Londen opereerde heeft dus in feite de grondwet geschonden.’ (Bron: ‘Wilhelmina krijgshaftig of laf?’, NRC, 19 maart 2001.)

‘Met haar ongrondwettelijke vlucht naar Londen had de vorstin de Staat der Nederlanden op een presenteerblaadje uitgeleverd aan de Duitsers, die Nederland tot hun eigen verbazing vrijwel rimpelloos zagen transformeren in een vazalstaat.’ (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 3 februari 1999.)

‘Door Wilhelmina’s reeds in de herfst van 1939 geplande vlucht kwam het aanvankelijk door de Duitsers geplande militair bestuur in Nederland (per decreet op 9 mei 1940 aangesteld) te vervallen en werd het vervangen door een civiel bestuur onder leiding van de notoire antisemiet Seyss-Inquart, die het Nederlandse ambtenarenapparaat volledig naar zijn hand wist te zetten.’ (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 3 februari 1999.)

‘Naar de geest van het oorlogsrecht waren de Duitsers zelfs verplicht om ook het civiele bestuur over te nemen nadat Wilhelmina met haar vlucht had geabdiceerd. Toen de ministers haar achterna gingen, betekende dat het einde van de grondwet. De overdracht van de regeringsmacht aan generaal Winkelman was al onwettig. Volgens het oorlogsrecht waren de Duitsers vanaf dat moment verplicht het civiele bestuur over te nemen. Ze moesten de orde handhaven. Debellatio, zo noemen de geleerden dat. Vanaf dat moment mochten de Duitsers alle maatregelen die ze maar wensten aan het burgerlijk bestuur voorschrijven. Seyss-Inquart was het wettige Nederlandse gezag. Je zou kunnen zeggen dat Nederland met het aantreden van Seyss-Inquart als Rijksstadhouder ook geen bezet land meer was, maar een vazalstaat van Duitsland was geworden.’ (Bron: Mr. Henri Look, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

‘De koningin mag dan wel Londen tot zetel van de regering uitroepen, maar dat is volgens de grondwet een onmogelijkheid en bovendien een loze kreet als men tegelijkertijd de feitelijke macht bij Winkelman achterlaat. In dat licht is het niet moeilijk de koningin te beschouwen als iemand die vrijwillig de benen had genomen naar een zelfgekozen ballingsoord, waar ze niet door een formele regering, maar door een groep rebellen zonder gezag werd omgeven.’ (Bron: Nanda van der Zee, ‘Om erger te voorkomen’, 1997/2, p.151.)

‘Men had [in Londen] geen enkele moeite met de grondwetsbepaling die zei dat de zetel van het Rijk nimmer buiten Nederland kon worden verplaatst terwijl dat toch met ingang van 13 mei 1940 wel degelijk het geval was.’ (Bron: Koos Groen, ‘Er heerst orde en rust’, 1979, p.35.)

‘De Nederlandse regering week in mei 1940 naar Londen uit. Zoveel weet iedereen nog wel. Maar er was elders nog vrij Nederlands grondgebied: Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands-Indië. Het publiek mag best weten dat er tussen Londen en Batavia in 1940-1941 een intensieve gedachtewisseling is geweest over het uitwijken van de Nederlandse regering, inclusief de Vorstin, naar Nederlands-Indië. De Minister van Koloniën te Londen en de Gouverneur-Generaal te Batavia waren daar voorstanders van. Minister van Buitenlandse zaken en koningin Wilhelmina voelden er minder voor, de laatste waarschijnlijk totaal niets. Naarmate de oorlogsdreiging in het Verre Oosten toenam ebde de discussie over de zetelverplaatsing weg. Wat historisch overeind blijft is: de Nederlandse regering en koningin konden naar Nederlands gebied uitwijken.’ (Bron: Prof. dr. N. Beets, NRC, 29 september 1979.)

Ben Endlich over de meidagen 1940 en de vlucht van koningin Wilhelmina

“Op 10 mei 1940 werd ik ingedeeld bij een groep met bestemming Rotterdam. Als bewapening kreeg ik een geweer mee, daterend uit het eind van de 19e eeuw, zonder draagriem, plus zestig patronen en twee handgranaten met het dringende verzoek ‘er toch vooral zuinig op te zijn’. Maar het vertrek naar Rotterdam werd afgeblazen. Men vertelde ons over de vlucht – nog niet eens wetende dat die al ruim een half jaar tevoren gepland en georganiseerd was – van koningin Wilhelmina op 13 mei naar Engeland met in haar kielzog het van niets wetende kabinet, met uitzondering van de twee jongste ministers die later volgden. Verbijstering, onbegrip, woede om het zich in de steek gelaten voelen, streden in mijn kop om de voorrang. Daarin stond ik niet alleen. Toen ik uit verbittering mijn geweer en munitie in het water van het IJ smeet, volgden de anderen mij na.  Wij voelden ons verraden – althans zo verging het mij – door het symbool om wie wij ons uniform droegen voor koningin en vaderland! Hoe koningsgezind ik ook gebleven ben – daar heeft mijn Indische opvoeding van indertijd wel voor gezorgd – dat het verraad was, vind ik tot op de dag van vandaag. Immers, koningin Wilhelmina’s vertrek liet het bestuurlijk vacuüm achter dat aan Hitler de gelegenheid bood, het reeds door hem ingestelde militaire bestuur te vervangen door een nationaal-socialistisch civiel bestuur. Dit heeft niet alleen immense gevolgen gehad voor het jodendom *) in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook voor de Nederlandse politie die daardoor het directe verlengstuk werd van Rauters Duitse politie. Dat alles was in flagrante strijd met het alom gehoorde alibi van het ‘landsbelang’. Hier heeft louter persoonlijk belang een rol gespeeld, anders had de koningin de zetel van de regering – en dat had ze volgens de grondwet ook moeten doen – niet buiten, maar binnen het rijk verplaatst: naar Nederlands-Oost-Indië! Het hierop betrokken artikel in de grondwet is geheel verdwenen, na publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 17 februari 1983 als ‘plechtig aangekondigde veranderingen in de Grondwet’. Het is op zijn zachtst gezegd een merkwaardig feit, dat de Toelichting die uitsluitsel zou moeten geven over deze wijziging – ondanks al mijn pogingen die op te sporen – ontraceerbaar blijkt te zijn. Precies twee weken nadat ik mijn wapentuig in het IJ had gegooid, werd ik uit krijgsgevangenschap ontslagen. Nog steeds kijk ik er met verbazing op terug hoe snel het gewone dagelijkse leven na die vijf oorlogsdagen, nu onder Duitse bezetting, zich hernam. De bloemenveilingen in Aalsmeer vonden na een week alweer plaats, het openbaar vervoer kwam dadelijk op gang, de Beurs ging open alsof er niets was gebeurd, de politie surveilleerde als vanouds in de straten en de mensen hervatten hun werk.” (Ben Endlich (Batavia, 1916-Haarlem 2006) tegen Nanda van der Zee in ‘De oorlog na de oorlog, 2006, p.56-58.)

*) Volgens de historica Nanda van der Zee wees niets erop dat de Duitsers vóór de inval van plan waren een civiel bestuur in Nederland te vestigen. Door artikel 21 van de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite opgeheven. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen. (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

Door de onwettige ‘zetelverplaatsing’ naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig is geworden voor het joodse deel van de Nederlandse bevolking.

In België en Denemarken – waar de vorsten wel op hun post zijn gebleven – heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd. In België was dit 90% van de Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de oorlog overleefd. (Bronnen: I. Gutman, ‘Encyclopedia of the Holocaust’ en Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

Dit in tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de joden de oorlog heeft overleefd. België en Denemarken kenden dan ook geen ‘Westerbork’.

KlikHIER voor meer bijzonderheden over de niet gevluchte Deense koning. 

Bijlagen

Zoals ik reeds heb vermeld, heeft koningin Wilhelmina met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op de grondwet geschonden (dus in feite geabdiceerd). Artikel 21 van de grondwet verbood namelijk dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door artikel 21 van de grondwet te overtreden had ook de Nederlandse regering zichzelf in feite opgeheven. Dit artikel stamt overigens al uit 1815. Toen heette het nog artikel 29. In 1848 is het gewijzigd in artikel 26 en in 1917 in artikel 21. Met de grondwetsherziening in 1983 is het artikel pas geschrapt.

art21-15.jpg picture by Gerard1945

Zie rechts onderaan:

art21-48.jpg picture by Gerard1945
struyken.jpg picture by Gerard1945

(Tijdens de grondwetsherziening van 1922 was al eens ter discussie gesteld of het wenselijk was om de mogelijkheid tot verplaatsing van de regeringszetel buiten het Rijk in tijd van nood in de grondwet op te nemen. De toenmalige regering vond het echter niet nodig om artikel 21 hierover aan te passen.)

400514.jpg picture by Gerard1945
410515.jpg picture by Gerard1945
art21-83-1.jpg picture by Gerard1945

Na de oorlog was kritiek op de Londense regering strafbaar. Zelfs als men verwees naar artikel 21.

POOTJES.jpg

VN-wetenschapper geeft klimaatfraude toe.

De VN-wetenschapper achter het IPCC-rapport over het smelten van de gletsjers dat laatst werd herroepen, geeft toe dat hij wist dat het rapport niet klopte. De wetenschapper, Dr. Murari Lal, zegt dit in een interview met de Britse krant The Mail on Sunday.

Lal zei dat hij de feitelijk onjuiste informatie in het rapport verwerkte om zo politici aan te zetten tot actie. “Het was van belang voor de regio, dus hadden we het idee dat we het erin moesten stoppen”, zei Lal. Verschillende pogingen van wetenschappers de foutieve informatie te weren uit het rapport werden door Lal genegeerd.

Op basis van de rapporten van het VN-Klimaatpanel (IPCC) baseren regeringen hun klimaatbeleid.

Voodoo-wetenschap Vorige week was de voorzitter van het Klimaatpanel, Raj Pacahauri, genoodzaakt de claim uit het rapport terug te nemen dat in 2035 de gletsjers in het Himalayagebergte zouden zijn gesmolten.  Eerder noemde hij een wetenschappelijk rapport uit India dat stelde dat de VN-claim onhoudbaar was nog ‘voodoo-wetenschap’.

Het Klimaatpanel kwam al eerder in problemen toen hackers documenten vrijgaven waaruit zou blijken dat het panel zich had gebaseerd op gemanipuleerde feiten.