Put that drink down! Alcohol linked to 7 types of cancer, study says.

PuttThatDrinkDown-01

If you enjoy a good tipple after a hard day’s work, you may want to put that glass down. A new study says that alcohol consumption is associated with seven types of cancer.

The study, published in the journal Addiction on Thursday, found an association between alcohol consumption and cancers in seven sites of the body: the oropharynx, larynx, esophagus, liver, colon, rectum, and female breast. The strongest link was between alcohol and cancers of the mouth and throat.

The research goes on to cite figures which suggest that alcohol led to around half a million cancer-related deaths in 2012, or 5.8 percent of cancer deaths worldwide.

Study author Jennie Connor, of the preventative and social medicine department at New Zealand’s Otago University, said the study shows there is more than a simple link or association between alcohol and cancer, and that there is now enough evidence to prove that drinking is a direct cause of the disease.

“There is strong evidence that alcohol causes cancer at seven sites in the body and probably others,” Connor wrote. “Even without complete knowledge of biological mechanisms [of how alcohol causes cancer], the epidemiological evidence can support the judgment that alcohol causes cancer of the oropharynx, larynx, oesophagus, liver, colon, rectum and breast.”

She added that there is growing evidence to suggest that alcohol is also a likely cause of skin, prostate, and pancreatic cancer, and that current evidence that moderate drinking provides protection against cardiovascular disease is not strong.

The highest risks, according to Connor, are associated with heavy drinking – those who regularly drink five units a day have a 40 percent increased risk.

However, those consuming low to moderate amounts of alcohol are also affected. Connor said campaigns to reduce alcohol consumption should be aimed at everyone to cut down, regardless of their drinking habits.

She admitted, however, that the research has its limitations – particularly because many of the studies relied on people self-reporting their alcohol consumption, and it is not uncommon for people to claim they drink less than they actually do.

Connor said that although the exact reason for why alcohol causes cancer is not understood, scientists believe it’s because a compound that breaks down when alcohol is consumed is responsible for cancer in the mouth, throat, esophagus, and liver. As for breast cancer, it is believed that alcohol may cause cancer by increasing levels of estrogen in the body.

Connor and her team arrived at their conclusions after studying comprehensive reviews undertaken in the last 10 years by the World Cancer Research Fund, the American Institute for Cancer Research, the International Agency for Research on Cancer, the Global Burden of Disease Alcohol Group, and a recent academic analysis titled ‘Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose-response meta-analysis.’

Tijd om migranten te gaan opvoeden.

leon-de-winter

(Door: Leon de Winter)

Afgelopen zaterdag deed het NOS Journaal alsof zijn reporters niets hadden gezien of gehoord, maar bij RTL Nieuws hadden ze de uitbarsting van etnisch chauvinisme perfect geregistreerd. Bij een ongeoorloofde demonstratie van Turken in Rotterdam vertelde een vloeiend Nederlands sprekende vrouw gepassioneerd, tegen het hysterische aan, terwijl ze de Turkse vlag vasthield en kuste: ’Wij houden van deze vlag en daar hou ik van! Dit is mijn vlag [ze drukt de vlag tegen haar voorhoofd]! Dit is mijn vlag! En daar ben ik trots op!’

Ook de Nederlandse taal had haar Turkse ziel niet kunnen transformeren. Zij was een Turkse, en zij was trots. Definitief markeerde zij het einde van de multiculturele samenleving.

Vaderlandsliefde wordt in het westen van Europa als een verdachte aandoening beschouwd, maar die van migranten werd aanvaard en ongemoeid gelaten. Dat hoorde bij de eigen identiteit – terwijl alles wat de eigen Nederlandse identiteit bepaalde, moest worden veroordeeld of ontkend. De eigen identiteit. Dat had te maken met andere gewoonten in de iets andere kerk van de migranten, andere eetgewoonten, en, ach (droegen onze ouders dat vroeger niet ook?), hoofddoekjes bij hun vrouwen. Onschuldig, die andere identiteit.

Marokko is geen rechtsstaat. Het is een autoritaire monarchie met veel armoede, en nog steeds massale ongeletterdheid. Turkije is onder dwang gemoderniseerd door het leger, maar ook daar is geen moderne rechtsstaat ontstaan. Geen enkele islamitische staat is een moderne rechtsstaat. Nergens. En waar zou dat mee te maken hebben? Zou het kunnen dat die volken de staatsvorm hebben die bij hun identiteit past?

Migranten zijn naar Nederland gekomen voor een beter leven, maar velen hebben de ideeën van het land van herkomst ongeschonden meegenomen. Meer dan de helft van de moslims in ons land, zo wijst het onderzoek van prof. Ruud Koopmans uit (hoe vaak heb ik het hier al vermeld?), heeft anti-Joodse en antihomoseksuele opvattingen. In de landen van herkomst zijn die cijfers erger, dus er is sprake van enige progressie, kun je in een milde bui zeggen. Maar het is duidelijk wat het resultaat is van de culturele blindheid waarmee de Nederlandse politieke elites de migratiegolven hebben gefaciliteerd: bekijk een aflevering van Opsporing verzocht, bestudeer de gemigreerde groepen die overheidssteun nodig hebben.

Met migratie hebben we de ernstige sociale en identiteitsproblematiek van Noord-Afrika en het Midden-Oosten naar Nederland gebracht. Te veel migranten zijn niet bij machte geweest, of weigeren, de vraag te beantwoorden waarom hun landen van herkomst gevangen zitten in chaos en achterhaalde gebruiken.

Marokkaanse jongeren zijn dramatisch oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers want ze worden opgevoed alsof ze nog steeds in Marokko leven – maar zonder de sociale controle van ooms en politiemannen – en hebben geen idee hoeveel zelfdiscipline nodig is voor het leven in een open samenleving. Wat evenmin bijdraagt aan integratie, en dat geldt ook voor Turkse migranten, is dat ze vaak afkomstig zijn uit families die nooit in een urbane kosmopolitische omgeving hebben geleefd en geen enkele academische traditie kennen. Om hun lage sociale status, en het gebrek aan inzet ten aanzien van educatie, te verklaren hanteren ze de kolderieke argumenten van ’discriminatie’ en ’islamofobie’. En dat zijn ergerlijke begrippen geworden in een land als het onze, waar migranten, islamitisch of niet, van hulp- en verzorgingsregelingen mogen genieten die in de geschiedenis van de aarde nooit eerder zijn voorgekomen.

De meerderheid van de Nederlandse Turken heeft op Erdogan gestemd en is niet bij machte, gegrepen door dat etnische chauvinisme, om in te zien dat een figuur als Erdogan slechts gebruikmaakt van democratische mechanismen en zelf geen democraat is. ’Democratie is als een trein. Als je op de plaats van bestemming bent, stap je uit’, luidt zijn veelgeciteerde uitspraak.

Sentiment

Maar ik ben bang dat het erger is dan alleen een gebrek aan inzicht in Erdogan: ze zijn het met hem eens. Voor deze mensen is het vulkanische gevoel lid te zijn van een superieure stam, die van de Turken, ooit, door veroveringen, de heerser over een groot deel van de wereld, veel belangrijker voor hun identiteitsbesef dan het idee lid te zijn van een liberale open samenleving waarin etniciteit geen rol speelt. We maken in de figuur van die vrouw in RTL Nieuws een van de ellendige aspecten van Midden-Oosterse culturen mee: het bedwelmende sentiment dat jouw etniciteit alle recht heeft op de macht en dus andere etniciteiten mag knevelen – trouwens, als je dat niet doet, doen die andere etniciteiten dat met jou. In onze zachte, postmoderne Nederlandse samenleving staan we met open mond te kijken naar die demonstraties van agressief nationalisme en aan delirium grenzende vormen van geloofsbelijdenis.

Nog steeds blijven we verrijkt worden door nieuwe migranten, die op hun beurt weer de pathologieën van hun landen van herkomst meenemen. We moeten echt eens ophouden met cultureel relativisme en onze migranten opvoeden tot zelfbewuste individuen in onze open samenleving. Ja, opvoeden. Klinkt dat zelfgenoegzaam? Het zij zo.

BOMBSHELL: Obama DOJ Vows To Put Americans In PRISON For Anti-Muslim Speech… Spread This Everywhere.

LynchObama-01

Obama’s Attorney General Loretta Lynch spoke at the Muslim Advocate’s 10th anniversary dinner, and didn’t even mention the terrorist attacks in San Bernardino that the FBI has deemed a “terrorist act” or the attacks by Muslims in Paris– instead she threatened to prosecute Americans who engaged in “hate speech” against Islam.

Obama’s AG reassured her Muslim audience, “We stand with you in this.”

Who is this ‘we’ she is talking about? Her, Obama and the brainwashed liberal sheeple I guess.

In addition, Lynch said that since the Paris attacks, her greatest concern has been the “incredibly disturbing rise of anti-Muslim rhetoric … that fear is my greatest fear.”

Wait. THAT’S YOUR GREATEST FEAR? ARE YOU FRICKING KIDDING ME? NO! YOU’RE BIGGEST FEAR SHOULD BE THAT AMERICAN CITIZENS ARE GETTING MURDERED BY THESE SAVAGES!

One hundred thirty people were massacred by Muslim terrorists in Paris last month, added to the 17 killed in the Charlie Hebdo and kosher supermarket attacks in Paris, plus the 14 slaughtered in San Bernardino, the 13 soldiers murdered at Fort Hood, and the four Marines killed in Chattanooga, Breitbart notes.

“When we talk about the First Amendment we [must] make it clear that actions predicated on violent talk are not American. They are not who we are, they are not what we do, and they will be prosecuted… My message not just to the Muslim community but to all Americans is ‘We cannot give in to the fear that these backlashes are really based on,’” Lynch said.

“Now obviously this is a country that is based on free speech, but when it edges towards violence, when we see the potential for someone lifting that mantle of anti-Muslim rhetoric — or, as we saw after 9/11, violence directed at individuals who may not even be Muslims but perceived to be Muslims, and they will suffer just as much — when we see that, we will take action,” she said.

YOU’LL TAKE ACTION? What does that mean? What country does this lady think she represents?

How many Muslims have been killed in the United States because of this anti-Muslim rhetoric she is so concerned about? She conveniently didn’t talk about that. And likely never will.

This is bad news for white people in the U.S. We now have a black Muslim sympathizer for ATTORNEY GENERAL! Hell, that’s what we have for president for God’s sake. Look at our country now. We are in a state of complete CHAOS. Prioritizing MUSLIMS over AMERICANS is absolutely INSANE!

Furthermore, Lynch threatened to “prosecute” anyone guilty of what she deemed “violence-inspiring speech” against Muslims that “edges towards violence.”

Yeah? Well you can bet the farm that she won’t “prosecute” her beloved Muslims for SLAUGHTERING AMERICANS. Unbelievable.

Now a former U.S. congressman just posted an epic video challenging Lynch to arrest him as he unleashed a torrent of politically-incorrect truth-speech about Islam, Top Right News reports.

“What the hell does that mean? I have a 1st Amendment right, Ms Lynch, to say whatever I want about Muslims.” Former Illinois Rep. Joe Walsh said in a video posted to his Facebook page. “There is a cancer in Islam, and if they’re not going to learn to assimilate, I don’t want them in this country.”

“You got a problem, Loretta Lynch, with me saying that? Then throw me in jail,” Walsh, who is now a conservative talk show host, argued. “I think Islam is evil. I think Islam has a huge problem. I think most Muslims around the world are not compatible with American values. I don’t want them here.”

Here is his Facebook post:

The day after Muslim terrorists killed 14 Americans, Attorney General Loretta Lynch vowed to prosecute anyone who uses “anti-Muslim rhetoric” that “edges toward violence.”

What the hell does that mean? I have a 1st Amendment right, Ms Lynch, to say whatever I want about Muslims, Christians or any other religion.

You want to try and prosecute me for what I say? I dare you.

Take a look at this. Again, this is just unbelievable.

 

Instead of bringing up the legitimate threat we face from radical Islamic terrorism, she is focusing on violence against Muslims. Like I said, she is representing the wrong country…. Sickening to say the least.

Never in the history of the United States of America have we seen such blatantly anti-American scumbags in charge. Simply unbelievable. Liberalism is a mental disease.